Vydavatelství Mladá fronta připomíná 20. výročí úmrtí Bohumila Hrabala

Vydavatelství Mladá fronta připomíná 20. výročí úmrtí Bohumila Hrabala

Vydavatelství Mladá fronta připomíná 20. výročí úmrtí Bohumila Hrabala

Praha 3. února 2017 – Dne 3. února 2017 uplyne 20 let od úmrtí Bohumila Hrabala, jednoho z nejvýznamnějších spisovatelů české poválečné literatury a kmenového autora vydavatelství Mladá fronta. Jako historický a nyní i výlučný vydavatel díla Bohumila Hrabala v den výročí úmrtí připomínáme doposud vydané již klasické literární dílo, které je však mezi čtenáři stále vyhledávané a oceňované.


Doposud ve vydavatelství Mladá fronta vyšlo:

1.         Hlučná samota - Sto let Bohumila Hrabala 1914/2014

 
Editoři a pracovníci Památníku národního písemnictví, kde je uložena Hrabalova pozůstalost, Petr Kotyk, Světlana Kotyková a Tomáš Pavlíček připravili pro Mladou frontu výpravnou knihu koncipovanou jako kroniku života a díla Bohumila Hrabala. Jde o jedinečný výbor více než tisícovky autentických dokumentů a fotografií, korespondence, původních strojopisů básní, povídek a románů. Svazek přináší také doklady o komunistických cenzorských praktikách, reprodukce nakladatelských smluv a lektorských posudků, odborné a čtenářské ohlasy, kritiky a komentáře z osobního archivu Bohumila Hrabala uloženého v Literárním archivu PNP, ve Vlastivědném muzeu Nymburk a u Hrabalových přátel.
https://www.kniha.cz/hlucna-samota-sto-let-bohumila-hrabala/

2.         Dílo – Spisy 1-5

 
Vydavatelství Mladá fronta připravuje vydání prvního ze sedmi svazků textů Bohumila Hrabala, které koncipoval tým odborníků na Hrabalovo dílo v čele s Jiřím Pelánem a Václavem Kadlecem. Nový výbor přinesl všechny zásadní Hrabalovy texty, studie a komentáře k nim. V prvním svazku, který vyjde k výročí autorova narození, se objeví prózy ze 60. let 20. století, tedy Perlička na dně, Pábitelé, Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet, Morytáty a legendy. Ročně budou vycházet dva svazky, přičemž poslední vyjde v letošním roce při příležitosti 20. výročí Hrabalova úmrtí. Grafickou úpravu provede prof. Zdeněk Ziegler. Spisy 1 vyjdou v květnu 2017.

Spisy 2/2014 - https://www.kniha.cz/hrabal-spisy-2-povidky/

Spisy 3/2015 https://www.kniha.cz/hrabal-spisy-3-novely/

Spisy 4/2016 https://www.kniha.cz/hrabal-spisy-4-texty-z-casu-normalizace/

Spisy 5/2016   https://www.kniha.cz/hrabal-spisy-5-autobiograficka-trilogie/

3.         Bohumil Hrabal: Domácí úkoly

 
Druhý literární projekt je nostalgická vzpomínka na skartované první vydání Hrabalovy knihy Domácí úkoly, které se vymykají z Hrabalovy prozaické tvorby, stojí na jejím okraji. Jde o koláž z autorových esejů, poznámek, rozhovorů, medailonků o výtvarnících, statí a článků, drobných lyrických i filozofických miniatur, které ukazují šíři Hrabalových zájmů, dalece přesahující oblast literatury. Jde o reprint původního vydání z roku 1970, který vydalo vydavatelství Mladá fronta, ale z důvodu zákazu publikační činnosti byla kniha po vytištění okamžitě skartována a z téměř třicetitisícového nákladu se zachovalo jen několik balíků.
https://www.kniha.cz/domaci-ukoly/

4.         Kapesní edice díla Bohumila Hrabala

Vydavatelství Mladá fronta navíc postupně vydalo a dotisklo 19 knih Bohumila Hrabala v úpravě Luboše Drtiny. Jde o pokračování a doplnění ediční „malé“ řady Hrabalových textů, která obsahuje všechny známé i méně známé texty, a v jejichž vydávání bude vydavatelství Mladá fronta nadále pokračovat. Textově jsou základem této řady Spisy Bohumila Hrabala. Všechny knihy jsou dostupné jako e-knihy.

Knihy v nové úpravě Luboše Drtiny:

Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet
Kluby poezie
Něžný barbar
Obsluhoval jsem anglického krále
Ostře sledované vlaky
Perlička na dně
Postřižiny
Proluky
Příliš hlučná samota
Slavnosti sněženek
Svatby v domě
Večerníčky pro Cassia
Vita nuova
Harlekýnovy miliony
Krasosmutnění
Město, kde se zastavil čas
Morytáty a legendy
Pábitelé
Taneční hodiny pro starší a pokročilé

Více o vydavatelství Mladá fronta
Vydavatelství Mladá fronta je moderní vydavatelství s dvaasedmdesátiletou tradicí. Vydavatelství Mladá fronta své dobré jméno staví na mnohaleté zkušenosti, profesionalitě a dynamickém rozvoji. Vlajkovou lodí vydavatelství Mladá fronta je týdeník Euro a portál Euro.cz. Vydavatelství Mladá fronta provozuje také ekonomický web Finance.cz a dalších 20 specializovaných online titulů. Od roku 2010, kdy byla založena divize Medical Services, vydavatelství nabízí kvalitní komplexní servis ve zdravotnictví. Projekty divize se realizují za oboustranné spolupráce s tradičními a významnými zdravotnickými tituly z portfolia vydavatelství Mladá fronta. Divize Knihy na trh ročně uvede kolem 200 nových titulů. Divize Klientské tituly nabízí komplexní výrobu klientských časopisů. Vydavatelství Mladá fronta svými produkty osloví 3 864 554 lidí v České republice.