Nadace Nova pomáhá dětem bez výživného

Nadace Nova pomáhá dětem bez výživného

Nadace Nova pomáhá dětem bez výživného

Nadace Nova pomáhá dětem bez výživného

Nadace Nova se zaměřuje na pomoc rodinám s dětmi. Od diváků televize Nova přicházejí stovky žádostí a velká část z nich je od rodin, které se ocitly ve finanční tísni. „Lidé nás často žádají o jednorázový finanční příspěvek, který by jim pomohl vyřešit stávající situaci. Takové žádosti ale zpravidla neschvalujeme. Hledáme dlouhodobější řešení problémů,“ uvedla Anna Suchá, předsedkyně Nadace Nova.


Při bližším pohledu na tento typ žádostí se ukázalo, že řada z nich je z rozpadlých rodin. Matky či otcové v roli samoživitelů se ocitají ve složité situaci, a to obzvlášť v případě, že jejich bývalý partner neplatí alimenty. Hlavním důvodem, proč nedochází k placení alimentů, je často nevraživost mezi rodiči dítěte, spíš než finanční nouze.

Nadace Nova se spojila s projektem Alimenty dětem, který pomáhá zdarma a bez rizika vymoct dlužné alimenty a ulehčit tak rodičům nepříjemnou situaci, kdy jeden z rodičů neplní své povinnosti. „Alimenty patří dětem a slouží jejich potřebám. Na plnohodnotném vývoji se mají podílet oba rodiče,“ říká Michaela Kloudová, zakladatelka Alimenty dětem.cz, a dodává: „Většina rodičů v České republice bohužel neví, jak při vymáhání alimentů správně postupovat. Obrací se především na Policii, která sice může viníka potrestat, ale nezajistí placení alimentů. Nejjistější je obrátit se na exekutora, u kterých se úspěšnost vymožených alimentů pohybuje kolem 70 %. Kdo se na exekutora obrátí prostřednictví projektu Alimenty dětem, bude osvobozen od exekutorských poplatků a ušetřen velké části administrativy.“

Nadace Nova a Alimenty dětem.cz si berou za cíl zvýšit informovanost veřejnosti ohledně vymáhání výživného. Pomoc samoživitelům bude zprostředkovaná v pořadech televize Nova a to šířením informací, jak správně má samoživitel postupovat při vymáhaní výživného.

Spolupráce odstartovala v ranní show Snídaně s Novou ve středu 4. října 2017 za přítomnosti zástupkyň obou stran. Stalo se tak symbolicky v den, kdy vstoupila v platnost novela exekučního řádu, která umožňuje zabavování řidičských průkazů neplatičům alimentů i na zletilé děti (v současnosti to bylo možné pouze u dětí do 18 let). Do předchozího dne mohl tento nástroj použít exekutor jen u dětí do 18 let, zletilé děti, které studují a připravují se na budoucí zaměstnání, měly dosud smůlu. To se má ale brzy změnit. „Z našich zkušeností, které potvrzují i samotní exekutoři, totiž vyplývá až překvapivá účinnost tohoto nástroje, která dosahuje až 90 % v případech, kde lze řidičák zabavit,“ upřesnila Michaela Koudová.