Musica Florea uvádí nový koncertní program

Musica Florea uvádí nový koncertní program

Musica Florea uvádí nový koncertní program

Barokní improvizace – Musica Florea uvádí nový koncertní program

Musica Florea připravila na začátek podzimu další koncertní program, ve kterém se vrací k období, jehož interpretací je proslulá nejvíce – k baroku. Rané baroko bylo po hudebně interpretační stránce velmi experimentální. Nový koncertní program Musicy Florey navazuje na úspěšné programy „V novém stylu“ z minulých let a představí hudbu raného a středního baroka, která byla ve své době prodchnuta kompozičními experimenty, které předbíhaly hudební vývoj takřka o několik století.

 

23. 9. 2016 | 19:30 | Refektář sv. Jiljí, Praha

Vstupenky: 300,- / 150,- (studenti, senioři), Facebook událost

„Tématikou raného baroka se Musica Florea zabývá dlouhodobě. V tomto koncertním projektu chce soubor poukázat na důležité hudební prvky charakterizující jeho vznik a vývoj, a to z hlediska hudební improvizace a rozličné ornamentiky. Neboť zejména v raném baroku byl notový zápis jen jakýmsi „návodem“ – malou částí toho, jak měla ve výsledku hudba znít. Skladatelé počítali s tím, že interpreti mnohé jejich skladby v duchu dobových zvyklostí „dokomponují“,“ uvádí umělecký vedoucí orchestru Musica Florea, dirigent a violoncellista Marek Štryncl k významu skladeb z tohoto období. Možnosti předem nepřipravených disonancí, „klastrů“ a virtuózní ornamentiky měly za úkol podřídit hudbu lidským emocím, citovému náboji a významu slov.

V programu zahrají členové orchestru Musica Florea:

Jiří Sycha (barokní housle a viola)
Eleonora Machová (barokní housle, viola a viola da gamba)
Magdalena Malá (barokní housle, viola a perkuse)
Marek Štryncl (barokní violoncello a kytara)
Tomáš Rendl (perkuse)
Iva Štrynclová (varhany)

Program:

Henry Purcell (1659-1695): Pavane and Chaconne
Tarquinio Merula (1595-1665): Chiacona (1637) a doi Violini
Henry Purcell (1659-1695): Fantasia 10 (1680)
Gottfried Finger (1660-1730): Ciaccona
Giovanni Battista Buonamente (1595-1642): Sinfonia Sesta

Improvizace: „Amorosa“

Thurlough O’Carolan (1670-1738): Carolans Cup; I Sheebeg and Sheemore; Jig
Biagio Marini (1594-1663): Passacalio á 4
Marcin Mielczewski (? – 1651) : Canzona a 2
Romanus Weichlein (1650-1706): „Téma“ pro improvizaci

Musica Florea

Soubor Musica Florea vznikl roku 1992 jako jeden z prvních orchestrů zabývajících se stylově poučenou interpretací hudby v České republice. Zakladatelem a vedoucím ansámblu je violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Charakteristickým rysem práce orchestru je hra na originální nástroje nebo jejich kopie podložená studiem dobových pramenů a estetiky, patří k ní také vlastní badatelská činnost a kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů a prostředků.

Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální díla symfonická, operní a oratorní, a to od počátků baroka až po 20. století. V roce 2014 vznikla pod hlavičkou orchestru mobilní scéna na principech barokního divadla „Florea Teatrum“, která dovoluje lepší práci s rekonstruovanými hudebně dramatickými díly - dobovými operami a balety rozmanitého rozsahu.

Koncertní sezona každý rok zahrnuje nastudování několik nových instrumentálních děl, komorních či orchestrálních, a jedno či dvě díla hudebně dramatická, která mají jevištní podobu (opera, balet). Nastudování předchází výzkum dobových pramenů, notových záznamů, případně ikonografie, a díla jsou nastudována na původní nástroje či jejich repliky, aby bylo dosaženo co nejpůvodnějšího zvuku. Styl hry (či zpěvu) vychází z dobové estetiky.

Musica Florea

www.musicaflorea.cz | Facebook | Twitter