Křest knihy Rodinné rituály 25. 4.

Křest knihy Rodinné rituály 25. 4.

Křest knihy Rodinné rituály 25. 4.

Knižní tip: Rodinné rituály aneb 159 maličkostí, které mohou zničit vztah

Zajímají vás partnerské nebo rodinné vztahy? A víte, proč to občas zaskřípe? Příčinou se mohou stát rituály, které jste si do nové rodiny přinesli z rodiny původní. Partner samozřejmě také. A vy se nemůžete dívat na to, jak některé pracovní postupy dělá úplně obráceně nebo dokonce nesmyslně! Dělá to proto, aby vás naštval, nebo je to všechno úplně jinak? Nejen na tuto otázku najdete odpověď v knize, která vyšla v roce 2018 v nakladatelství Informatorium.

Součástí knihy je také obsáhlý dotazník, kterým může každý prozkoumat vlastní zvyky i návyky partnera, a případně tak odhalit možné zdroje konfliktů v rodině či partnerském vztahu.  Je určena každému, koho zajímají vztahy mezi lidmi, i těm, kdo řeší téma partnerských vztahů či se potýká  s rodinnými tématy.

 

Autor publikace Roman Musil je absolventem FFUK, obor pedagogika se specializací Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje. Od roku 1992 vyučuje ve Střední pedagogické škole v Berouně, od roku 2000 externě vyučuje na PedF UK v Praze, od roku 2012 externě vyučuje na PedF Palackého v Olomouci. Od roku 1994 vede kurzy pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ a lektory ekocenter, ve kterých se zaměřuje především na výuku sociální komunikace (rétoriky, nonverbální komunikace a sociální percepce), pedagogické komunikace pro učitele, hry ve vyučování, dramatické výchovy, dramatizace, techniky výslovnosti při hlasitém čtení. Je spoluautorem přehlídky rétorických prezentací ročníkových prací žáků pedagogického lycea SPgŠ Beroun, které se konají jednou ročně v prosinci, od roku 2002. Od roku 2008 je garantem Pedagogické poemy – národní přehlídky přednesu, čtení a improvizovaného vyprávění žáků středních pedagogických škol ČR. Režíruje školní divadelní inscenace, natočil několik studentských filmů, nafotil se studenty několik fotokomiksů. V ZŠ Horka nad Moravou již několik let připravuje s učiteli krátká divadelní představení, která hrají svým žákům v červnu před vydáním výročního vysvědčení. Od roku 2017 připravuje studenty UK Praha na rétorickou soutěž Science Slam. Více o aktivitách a seminářích najdete zde.INFORMATORIUM

Nakladatelství vzniklo začátkem roku 1991 a je zaměřeno převážně na vydávání středoškolských odborných učebnic, populárně naučné literatury, odborných monografií, ale i dětské literatury. Za dobu své činnosti nakladatelství INFORMATORIUM vydalo již téměř 500 publikací.

Kontakty

www.informatorium.cz