Guadalupe: Největší poutní místo světa

Guadalupe: Největší poutní místo světa

Guadalupe: Největší poutní místo světa

Knižní novinka – Guadalupe: Největší poutní místo světa

Zeptáte-li se někoho, jaké je nejnavštěvovanější poutní místo na světě, pravděpodobně je umístí do Mekky, a pokud se omezíte jen na křesťanská místa, budou se odpovědi různit. Někdo uvede Řím, jiný Fatimu nebo Lurdy. Málokdo však připadne na správnou odpověď: Guadalupe v Mexiku. Osudy tohoto poutního místa poutavou formou zpracoval Pavel K. Mráček, knižní novinku Guadalupe: Největší poutní místo světa vydává Universum.

 

V Guadalupe došlo k jednomu z nejstarších mariánských zjevení, které sehrálo významnou roli v dějinách Jižní Ameriky. Panna Maria Guadalupská se zjevila v roce 1531 prostému Indiánovi a na jeho plášti se poté zázračně objevil její obraz, jenž je nyní nejslavnějším a nejuctívanějším obrazem v Mexiku i v celé Latinské Americe. Svým zjevením spjatým i se symbolikou obrazu dosáhla naprosté christianizace Indiánů a jejich zrovnoprávnění i smíření se Španěly, kteří byli do té doby Indiány nazíráni jen jako nepřátelští dobyvatelé, zatímco oni se zase na Indiány dívali jako na tvory, kteří se lidem pouze podobají. Kniha Guadalupe provádí čtenáře historií zjevení a seznamuje ho s odhalováním četných tajemství obrazu, který měl již dávno dle platných přírodních zákonů zaniknout.

Pavel K. Mráček: Guadalupe – Největší poutní místo světa
Vydává Universum, 112 stran, doporučená cena 129 Kč