Fotografie lidí s duševním onemocněním v kavárně Bílá vrána

Fotografie lidí s duševním onemocněním v kavárně Bílá vrána

Fotografie lidí s duševním onemocněním v kavárně Bílá vrána

#Prolomit Stigma / #Shatter The Stigma – fotografie lidí s duševním onemocněním v kavárně Bílá vrána

Výstava organizace Green Doors bude v kavárně do konce listopadu

Praha 8. listopadu 2017: Kavárna Bílá Vrána (www.kavarnabilavrana.cz), sociální podnik provozovaný POHODA o.p.s, zve na výstavu #Prolomit Stigma. Organizace Green Doors (www.greendoors.cz) výstavou otevírá diskuzi k tématu postojů veřejnosti vůči lidem s duševním onemocněním. Výstavu tvoří fotografie s příběhy lidí se schizofrenií, které jsou dány do kontrastu se stigmaty veřejnosti. Návštěvníci budou moci výstavu zhlédnout od dnešního dne do konce listopadu. Bílá Vrána je sociální podnik, kde pracují lidé s mentálním postižením. Výstava je součástí projektu Momentální scéna, který podporuje právě zaměstnávání lidí s postižením.


PROLOMTE STIGMA a zbořte pár mýtů!

Lidí, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, je kolem nás mnoho… studují, pracují, mají partnery, rodiny, své záliby, mohou vynikat ve sportu nebo umění… ale málokdo o své nemoci mluví. Stále ještě jsou předsudky a mýty spojené s duševním onemocněním ve společnosti silně zakořeněné a na lidi s duševním onemocněním je pohlíženo skrz prsty. Často netušíme, jak tenká hranice mezi duševním zdravím a onemocněním může být.

Na výstavě se podílí:

- Jules Muijsers - z Prague College
- Čistá duše


Co je to POHODA?

POHODA o.p.s. je nezisková organizace, která poskytováním sociálních služeb podporuje normální, důstojný život lidí s postižením. POHODA je zřizovatelem sociálního podniku kavárna Bílá Vrána, Ve Smečkách 5,

Praha 1 – www.kavarnabilavrana.cz, která zaměstnává lidi s mentálním postižením. Mezi další služby POHODA o.p.s. patří chráněné bydlení, denní stacionář a osobní asistence.