Etiketa je o tom, jak se chovat hezky.

Etiketa je o tom, jak se chovat hezky.

Etiketa je o tom, jak se chovat hezky.

Paní Etiketa

Etiketa je v podstatě o tom, jak se chovat hezky.
Mnozí lidé považují respektování pravidel etikety za něco nepotřebného, ba dokonce až směšného. Považují nás, kteří se etiketou zabýváme, za přehnané estéty, kteří jsou vyloučeni z běžného života. Ve skutečnosti jsou základní pravidla etikety velmi jednoduchá. Jde především o tyto oblasti; kultura řeči, společenská zdvořilost, čistý vzhled a kontrola nad našimi emocemi.

Do začátku vás seznámím s několika málo pravidly etikety běžného života...

  • Nepokládejte telefon na stůl na veřejnosti. Tímto způsobem ukážete, jak důležitou roli hraje toto zařízení ve vašem životě.
  • Nezvěte dívku na rande, pokud budete celý večer posílat texty ze svého mobilu.
  • Muž nikdy nenese kabelku ženy.
  • Pokud jdete s někým po ulici a váš společník pozdraví osobu, kterou neznáte, měli byste ji pozdravit také.
  • Většina lidí věří, že jediný správný způsob, jak jíst sushi, je používat hůlky. Opravdu záleží jen na Vás, zdali zvolíte hůlky nebo ruce. Muži, na rozdíl od žen, mohou jíst sushi rukama.
  • Vaše boty by měly být vždy čisté.
  • Pokud vás někdo uráží, nejděte na jeho úroveň. Jen se usmějte a opusťte tuto špatnou společnost.
  • Muž by měl vždy chodit po levici ženy. Jedině vojáci mohou být po pravici ženy, aby mohli kdykoliv zasalutovat.
,

A na závěr ještě něco, co jsem převzala od mé mámy. Ačkoli byla celý život ženou v domácnosti, byla velice moudrá. Říkávala, „Devět věcí by mělo zůstat utajeno: věk, bohatství, rodinné spory, náboženství, zdravotní problémy, milostné záležitosti, dary, čest a hanba.“ A teď mi řekněte;  pořád máte pocit, že je etiketa zbytečná?

Nada Labanová