Dny evropského dědictví startují

Dny evropského dědictví startují

Dny evropského dědictví startují

Dny evropského dědictví

 Muzeum hlavního města Prahy se tradičně připojuje ke Dnům evropského dědictví a 7. září 2019 zpřístupňuje některé své objekty pro veřejnost zdarma. Bude otevřena hlavní budova muzea na Florenci, Podskalská celnice na Výtoni a Zámecký areál Ctěnice.

hlavní budově muzea mohou návštěvníci kromě stálých sbírek muzea od pravěku po novověk vidět výstavy EPOS 257: Dýmová hora, 50 let se Čtyřlístkem a minivýstavu ze série Předmět sezóny Holby a holbičky.Otevřeno bude jako obvykle od 9 do 18 hodin. 

Unikátní renesanční budova Podskalské celnice na Výtoni se návštěvníkům otevře od 9 do 18 hodin a zpřístupněna bude stálá expozice Zaniklé Podskalí a život na Vltavě. 

Zámeckém areálu Ctěnice budou od 10 do 18 hodin otevřeny stálé expozice Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost, Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova, Dějiny obce Vinoř od pravěku do 20. století i model Nádraží Praha-Těšnov a Negrelliho viadukt.Nashle na skle / Současná tvorba studentů a pedagogů Sklářské školy v Novém Boru. 

Dny evropského dědictví se konají každý rok v září. Jejich cílem je zpřístupnit nejširší veřejnosti nejzajímavější památky všech druhů tj. architektonické, archeologické, sakrální, technické, dále také muzea, galerie a knihovny a i další prostory, v nichž jsou uchovávány neuvěřitelně rozsáhlé sbírkové fondy movitého kulturního dědictví.