Devadesát milionů pro charitu

Devadesát milionů pro charitu

Devadesát milionů pro charitu

Devadesát milionů pro charitu. Tolik loni přinesly benefiční pořady České televize.

Česká televize v loňském roce výrazně rozšířila prostor věnovaný ve vysílání podpoře veřejně prospěšných aktivit. Odvysílala sedmnáct benefičních pořadů, které přinesly neziskovým organizacím téměř 90 milionů korun. Za nový koncept propojování zavedených pořadů s charitativními partnery získala Česká televize dokonce ocenění TOP odpovědná firma 2016.

„Vedle tradičních benefičních pořadů, jako jsou Adventní koncerty nebo Pomozte dětem, hledáme i další formy, jak informovat o charitativních či osvětových projektech. Loni jsme například v rámci bezplatných kampaní odvysílali téměř tři tisíce spotů na podporu různě zaměřených neziskových organizací,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák „Hlavní inovací je ale takzvaná adopce pořadů, kdy některý ze zavedených formátů České televize propojíme s konkrétní charitou. Všechny tyto aktivity mají pro podpořené organizace stěžejní osvětový i fundraisingový význam, pomáhají skvělým projektům, a to je pro nás to podstatné,“ dodává Petr Dvořák s tím, že benefiční pořady České televize přinesly loni díky dárcům a divákům neziskovým organizacím 88 843 120 korunu.
 
Adopce pořadů je projekt, ve kterém Česká televize spojí divácky oblíbené formáty s neziskovými organizacemi. Vedle úspěšného charitativního dílu StarDance, který spolu s benefiční tančírnou přinesl Centru Paraple díky dárcům přes 12 milionů korun, tak Česká televize odvysílala speciální díl Zázraků přírody věnovaný Pestré společnosti. Ta zajišťuje náročný výcvik asistenčních psů pro hendikepované. Do adopce se zapojil i oblíbený pořad Kluci v akci, a to dílem provázaným s projektem Polívková smršť neziskové organizace ERGO Aktiv, jež pomáhá lidem po mozkových příhodách nebo úrazech hlavy zapojit se zpět do života.
 
Mezi tradiční benefiční pořady České televize patřily v roce 2016 Adventní koncerty, které loni přinesly rekordní výtěžek, téměř 9,5 milionu korun. Od svého vzniku tedy pomohla sbírka Adventní koncerty už více než stovce neziskových organizací, mezi které rozdělila 178 milionů.

K dalším zavedeným beneficím patří Pomozte dětem, pořad, jejž Česká televize spolu s Nadací rozvoje občanské společnosti připravuje už osmnáct let a který za tuto dobu podpořil více než 200 tisíc sociálně či zdravotně znevýhodněných dětí z celé České republiky, a to částkou přesahující 200 milionů korun.

Česká televize v roce 2016 odvysílala i řadu jiných benefic, například Tříkrálový koncert pro Charitu ČR, Večer lidí dobré vůle z Velehradu, pořad Pomáhej s úsměvem pro Konto Bariéry, Mikulášskou s The Tap Tap, Světlo pro Světlušku nebo Open Air koncert České filharmonie pro Člověka v tísni.
 
Nepostradatelné místo pak měly ve vysílání při podpoře charitativních projektů také spotové kampaně, jež zasáhly celkem 7 956 483 unikátních diváků.