Zbouraná vila na Vinohradech: Na Slovensku trestný čin, u nás jen přestupek

Zbouraná vila na Vinohradech: Na Slovensku trestný čin, u nás jen přestupek

Zbouraná vila na Vinohradech: Na Slovensku trestný čin, u nás jen přestupek
Zbouraná vila na Vinohradech: Na Slovensku trestný čin, u nás jen přestupek. Radnice upozorňuje na mezery v zákonech
V pátek, krátce po konci pracovní doby stavebního úřadu, se do vzácné rondokubistické vily ve Vinohradech zakousla radlice bagru. Místní obyvatelé okamžitě zkontaktovali stavební úřad a starostku Prahy 10, která se dovolala stavbyvedoucímu a po několika desítkách minut byla demolice přerušena. Z vily tak zůstala jen část. Případ vzbudil pozornost široké veřejnosti. Co majiteli, který boural bez povolení, nyní hrozí a jaký bude nejpravděpodobnější osud vily? Radnice Prahy 10 chce z případu udělat precedens, průběžně zveřejňovat všechny podnikané kroky a zároveň na případu Vily Na Šafránce ukázat, jak slabý je český stavební zákon.  
Jak to celé začalo? Na začátku roku 2017 bylo stavebním úřadem Prahy 10 vydáno stavební povolení, které majiteli vily, tedy společnosti AWM Bohemia CZ, a.s., umožňovalo postupnou rekonstrukci domu. Zrekonstruovány byly v blízkém okolí téměř všechny domy. Dnes v nich bydlí jejich spokojení obyvatelé, majitelé na přání památkářů zachovali rondokubistický styl staveb pocházejících z počátku 20. let z pera architekta F. A. Libry. Ten navrhl podobu všech domů v okolí, vznikla tak oblíbená kolonie Svoboda. Ze stejného období pochází i nedaleká Vila Karla Čapka. 

 

Majitel domu ale pojal „rekonstrukci“ po svém. Do zdí domu se zakousl bagr, a to bez jakéhokoli předchozího upozornění nebo alespoň základního zajištění bezpečnosti přilehlé silnice a chodníku. Nebýt včasných upozornění občanů, zásahu vedoucí stavebního oddělení a starostky Chmelové, po domu už by zřejmě zbyly jen ruiny. Demoliční práce byly přerušeny, po víkendu následovala oficiální kontrola ze strany stavebního úřadu. Ta potvrdila následující: majitel nechává provádět neoprávněné úpravy.
Zástupci majitele ujeli kontrole
Pozemek navštívil společně s pracovníky Národního památkového ústavutaké místostarosta pro územní rozvoj Prahy 10 Martin Valovič. "Zástupci majitelů před námi ujeli a objekt zamkli. Nicméně jsme provedli obhlídku alespoň zvenku a na základě zajištěné fotodokumentace. Stanovisko o navraceni do původního stavu se jeví jako jediné možné. Podobné chování nemůžeme tolerovat. Ujišťuji, že využijeme veškerých zákonných prostředků včetně sankcí tak, aby majitel pochopil, že podobné jednání je nepřijatelné a jedinou cestou je skutečně obnova původního objektu. Zároveň tím hodláme vyslat jasný signál do budoucna tak, aby se něco podobného v budoucnu neopakovalo ani na Praze 10, ani jinde," líčí Valovič.

 

Jinde by úřady nařídili dům opravit
Postup se dál řídí zákonem. Stavební úřad proto vyzval majitele, aby neoprávněné zásahy zastavil, zabezpečil pozemek proti vstupu neoprávněných osob, aby doložil statický posudek a zabezpečil stavbu proti povětrnostním vlivům. „Účelem této výzvy je, aby do vyřešení dalších postupů tato stavba nedegradovala,“ vysvětluje vedoucí stavebního úřadu Prahy 10 Dana Rafflová. Ze strany stavebního úřadu bude dále následovat zahájení řízení z moci úřední týkající navrácení v předešlý stav. Zda je to ale vůbec technicky možné, se teprve ukáže. „To je právě rozdíl oproti legislativ v jiných evropských zemích, kde úřady mohou nařídit vrácení stavby do původního stavu. U nás je to tak, že majitel domu teď dokonce může požádat o dodatečné povolení stavby. Důležitý by v takovém případě byl verdikt  odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy,“ vysvětluje starostka Chmelová.
Na Slovensku by to byl trestný čin
Právě legislativa je podle starostky Prahy 10 kamenem úrazu. „Zatímco v sousedním Slovensku by takovýmto hyenismem majitel domu spáchal trestný čin, u nás z to bude pouze přestupek. Mým cílem je z tohoto případu udělat precedens, transparentně a v mezích zákona zveřejňovat všechny vykonané kroky a ukazovat na nich, jak funguje v těchto situacích stavební zákon, který je navíc současnou vládou čím dál více zjemňován. Podobným způsobem může nenávratně zmizet mnoho vzácných staveb,“ dodává starostka Chmelová, která na webu městské části chce zřídit speciální rubriku, kde budou k případu dostupné podrobné informace. O případu také dnes jednala s magistrátní radní pro kulturu a památkovou péči Hanou Třeštíkovou. Vznikne také podrobná analýza evropských legislativních norem, kterými by se Česká republika mohla inspirovat.

 


„Nelze předjímat výsledek daných řízení, která jsou řízeními neveřejnými, ze strany stavebního úřadu je třeba zdůraznit, že bude vyvinuto maximální úsilí pro napravení daného stavu a případně pokud nebude konáno ze strany stavebníka, budou využity všechny zákonné prostředky směřující k zachování této stavby,“ uzavírá vedoucí stavebního úřadu Prahy 10 Dana Rafflová.