Vznikl katalog lokálních dodavatelů pro školní jídelny. Téměř 80 % oslovených zemědělců o navázání s

Vznikl katalog lokálních dodavatelů pro školní jídelny. Téměř 80 % oslovených zemědělců o navázání s

Vznikl katalog lokálních dodavatelů pro školní jídelny. Téměř 80 % oslovených zemědělců o navázání s

Vznikl katalog lokálních dodavatelů pro školní jídelny. Téměř 80 % oslovených zemědělců o navázání spolupráce nemá zájem

V rámci projektu „Školní jídelny KHK vaří z regionálních potravin aneb Cesta za poznáním může vést i přes talíř“ vznikl katalog lokálních dodavatelů pro školní jídelny. Téměř 80 % oslovených zemědělců o navázání spolupráce se školami nemá zájem.

Program Skutečně zdravá škola klade u potravin, z nichž zapojené školní jídelny vaří, důraz na kvalitu, sezónnost a lokálnost. V letošním roce vznikl pro zapojené školy v Královéhradeckém kraji projekt, který chtěl propojit školní jídelny s místními zemědělci a producenty. Díky projektu se podařilo vytvořit katalog lokálních dodavatelů pro školní jídelny, ale také zmapovat, zda mají zemědělci zájem do školních jídelen dodávat. I přesto, že jsou jídelny velmi dobrým partnerem pro odbyt, téměř 80 % oslovených zemědělců o navázání spolupráce nemá zájem. Nejčastějším důvodem nezájmu je schopnost prodat své zboží výhodněji na trhu.


Propojení teorie s praxí se ukázalo u žáků velmi vítané, proto se rozhodly zapojené školy školní farmářský trh v budoucnu opakovat.

Katalog mimo jiné vysvětluje, jak se vyznat v označení vajec. Vysvětluje typy označení (první číslo označení na vajíčku) 0-1-2-3 - (katalog str. 15):

0 vejce z ekologického chovu – Slepice musí mít přístup k celodennímu výběhu a krmivo je dle zásad ekologického zemědělství

1 vejce od slepic chovaných ve volném výběhu – Takový chov v ČR prakticky neexistuje

2 vejce z halového chovu – V ČR tak žije zhruba 13 000 slepic (7 slepic žije na prostoru 1m2)

3 vejce z klecového chovu – V ČR tak žije zhruba 6 000 000 slepic (1 slepice žije na prostoru menším než A4)

Katalog lokálních dodavatelů pro školní jídelny je dostupný online: http://www.skutecnezdravaskola.cz/user_uploads/Soubory/Kucharky%20vari/P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20SZ%C5%A0_Farm%C3%A1%C5%99i%20a%20dodavatel%C3%A9%20v%20kr%C3%A1lovehradeck%C3%A9m%20kraji.pdf

Kontakt:

* Skutečně zdravá škola: Zdeňka Trummová, koordinátorka projektu v KHK, +420 732 651 959, zdenka.t@skutecnezdravaskola.cz

O Skutečně zdravé škole:

Skutečně zdravá škola je občanská iniciativa usilující o zlepšení školního stravování. Pomáhá školám realizovat komplexní program Skutečně zdravá škola, v jehož rámci se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování. Školy, které se do programu zapojí, mimo jiné do kuchyně nakupují suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků a v jídelně poskytují pokrmy připravené z čerstvých sezónních surovin. Pro žáky školy organizují výlety na místní farmy, integrují téma jídlo do školního vzdělávacího programu, pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity, žáci absolvují lekce vaření a pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu.

Pozitivní přínos programu byl potvrzen ziskem první ceny v rámci nezávislého ocenění Ceny SDGs, které uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí, pod záštitou Informačního centra OSN v Praze a UN Global Compact v Česku. Program Skutečně zdravá škola naplňuje 15 ze 17 Cílů udržitelného rozvoje, mj. „Zdraví a kvalita života“, „Kvalitní vzdělávání“, „Odpovědná výroba a spotřeba“ a „Klimatická opatření“.