Výstava Sola Fide - Pouhou vírou na děčínském zámku

Výstava Sola Fide - Pouhou vírou na děčínském zámku

Výstava Sola Fide - Pouhou vírou na děčínském zámku

Výstava Sola Fide – Pouhou vírou na děčínském zámku

Zajímavou a působivou výstavu s podtitulem Luterská šlechta a její kulturní dědictví na Děčínsku a Ústecku mohou návštěvníci shlédnout v letních měsících na zámku v Děčíně. Autorem celého projektu je vedle Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem také zámek Děčín a další organizace z Čech i sousedního Saska. Výstava připomíná 500 let od příchodu učení Martina Luthera do Čech. V děčínském zámku je k vidění do 30. září tohoto roku. Součástí projektu jsou i komentované prohlídky kostela sv. Jakuba Většího ve Svádově a kostela sv. Václava ve Valtířově, které jsou běžně nepřístupné. Projekt myslí i na koncerty. Například 9. září bude zámek Děčín hostitelem pěveckého sboru Dyškanti, který přednese luterské duchovní písně. Vedoucím sboru je doc. Martin Horyna. O týden později pak zájemci mohou navštívit ještě další koncert, a to v kostele sv. Floriána v Krásném Březně. Prof. Michal Novenko, varhaník a hudební skladatel, uvede koncert s názvem Varhanní hudba renesance v Čechách. Téma Luterství je pro Děčín příznačné. Dva významné rody, kterým zámek patřil, tedy pánům ze Salhausenu a pánům z Bünau, byly členy této církve. Nová víra se pak rychle přes Děčín šířila dál. A i když oba rody musely po Bílé hoře zemi opustit a vrátit se do Saska, zanechaly v Čechách nesmazatelné stopy v podobě unikátních kostelů a jejich výzdoby.

„Výstava Sola Fide – Pouhou vírou je částí výsledku výzkumu, který je dlouhodobě realizován na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Ta na ní spolupracovala například se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích, Národním památkovým ústavem, Státním oblastním archivem v Litoměřicích, Oblastním muzeem v Děčíně nebo Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirma mbH Stadtmuseum v Pirně. Spolupráce spočívala nejen v zapůjčení exponátů, ale také v odborných konzultacích a pomoci při vzniku doprovodných textů či přípravě výstavního katalogu,“ uvádí Michaela Hrubá, děkanka FF UJEP, jedna z autorek výstavy. „Samotná výstava je ale pouze jedním z výstupů celého projektu. Díky významné pomoci Ústeckého kraje je možno pořádat koncerty renesanční duchovní hudby, přednášky pro laickou veřejnost a také komentované prohlídky kostela sv. Jakuba Většího ve Svádově a kostela sv. Václava ve Valtířově. Oba kostely přitom patří mezi unikátní objekty spojené s působením luterské šlechty,“ dodává Michaela Hrubá.

Proč si autoři vybrali jako téma výstavy právě luterství?

Především proto, že do dějin Děčínska a Ústecka se v 16. století nejvýrazněji zapsaly dva rody, páni ze Salhausenu a páni z Bünau. Už v roce 1518, tedy pouhý rok poté, co Martin Luther přibil na vrata kostela ve Witenbergu svých 95 tezí, objevil se první luterský kněz na severu Čech. Bylo to v rezidenci Salhausenů v Benešově nad Ploučnicí. Nová víra se pak rychle přes Děčín šířila dál. A i když oba rody musely po Bílé hoře zemi opustit a vrátit se do Saska, zanechaly v Čechách nesmazatelné stopy v podobě unikátních kostelů a jejich výzdoby, ať už mluvíme o oltářích, kazatelnách, křtitelnicích nebo epitafech. To vše je inspirované věroukou Martina Luthera o ospravedlnění člověka pouhou vírou, nikoli skutky.


Projekt úspěšně běží, za sebou má mimo jiné také několik přednášek. Na poslední z nich se zájemci mohou těšit 27. září. Tématem přednášky prof. Royta je Luterská šlechta v raném novověku a její dědictví v severozápadních Čechách. Výstava v děčínském zámku je otevřena každý den od 9 do 18 hodin, v září pak do 17 hodin. S nadcházejícím začátkem školního roku jsou připraveny i edukační programy pro základní i střední školy, na jejichž přípravě se podíleli studenti učitelství na FF UJEP, kteří také výstavou provázejí.