Výstava Malostranský hřbitov v galerii Portheimka

Výstava Malostranský hřbitov v galerii Portheimka

Výstava Malostranský hřbitov v galerii Portheimka

Malostranský hřbitov jako místo stále živé představí výstava v Galerii Portheimka

Malostranský hřbitov jako fascinující průsečík ději umění, kultury, aristokracie i podnikání představí výstava nazvaná Malostranský hřbitov - Příběh zapomenuté památky. Otevřena bude od 24. října do 27. listopadu v pražské Galerii Portheimka. Výstava je uspořádána při příležitosti nedávné rekonstrukce a znovuotevření této úchvatné památky. Jejím autorem je historik Pavel Fabini a podílely se na ní také Spolek Malostranský hřbitov a Správa pražských hřbitovů. Pozoruhodný příběh hřbitova doprovodí řada poprvé vystavených fotografií a také ukázky funerálních plastik významných sochařů, které toto místo zdobí. Výstava bude otevřena denně kromě pondělí od 13 do 18hodin, plné vstupné je 60 Kč, snížené 30 Kč.

 

„Malostranský hřbitov chceme představit jako místo stále živé a jsme moc rádi, že se i naší generaci podařilo uhájit nárok na jeho další existenci,“ říká Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov. Právě tento spolek nadšenců se ve spojení s historiky a městskou částí aktivně zasadil za jeho znovuobnovení a pořádá zde pro veřejnost i řadu zajímavých akcí přibližující jeho umělecké skvosty i napínavou historii. Zápas o záchranu tohoto místa představuje i ústřední motiv výstavy.

 

Ta nabídne exkurz do historie pohřebiště, jehož počátky sahají už do druhé poloviny 17. století. Zlatá éra nicméně přichází o sto let později, kdy se stává ústředním hřbitovem levobřežní Prahy. V prvních dvou třetinách 19. století hřbitov představuje místo posledního odpočinku pro příslušníky aristokracie, významných duchovních, ale také mnohých pražských patricijských rodin, z jejichž řad vzešli významní umělci, lékaři nebo podnikatelé. „Vedle náhrobků chudých a středních vrstev zde v této době vyrůstají znamenitá díla excelentních českých sochařů, včetně Václava Prachnera, tří generací Platzerů nebo bratrů Josefa a Emanuela Maxových, z nichž se mnohé zachovaly dodnes,“ upozorňuje Alena Lehnerová. Pochovaná honorace spolu s vrcholnými díly funerálního umění učinila z místa památku, která se stala námětem nejednoho beletristy, básníka nebo malíře – o hřbitově psal například Jan Neruda, Jakub Arbes, Jiří Karásek ze Lvovic nebo František Kožík.

O to více překvapí skutečnost, že od svého uzavření v polovině 80. let 19. století byl Malostranský hřbitov nucen bojovat o další existenci. V posledních letech zde proběhla rozsáhlá rekonstrukce z fondů EU a z rozpočtu Správy pražských hřbitovů. Od léta tohoto roku je tato památka, sloužící zároveň jako kus „zelených plic“ rušného Smíchova, opět přístupná veřejnosti.

 

Vycházka s překvapením i při svíčkách

Výstavu doprovází i další akce: v neděli 30. října připravil Spolek Malostranský hřbitov přímo na hřbitově dušičkový doprovodný program. Ve 14 hodin tu začínají komentované vycházky s průvodci, následované malým překvapením od 15.30. Pro zájemce je připravena ještě komentovaná vycházka za svitu svíček, která začne v 16 hodin. Sraz je vždy u pomníku biskupa Thuna-Hohensteina u hlavní brány, vstup pro všechny příchozí bude zdarma.

www.galerieportheimka.cz