Vyšla kniha o Tomáši Holém

Vyšla kniha o Tomáši Holém

Vyšla kniha o Tomáši Holém

Ve vydavatelství Mladá fronta, divize Knihy, vychází životní příběh známého dětského filmového hrdiny Tomáše Holého. Knižní novinku připravil Ota Kars, hercův bývalý blízký kamarád.

První skutečný životopis Tomáše Holého je psán tak, abyste snadno viděli a cítili, jak opravdu žil, co se kolem něj dělo, co ho ovlivňovalo a jak působil na své nejbližší okolí.

Slavnostní křest knihy se konal ve středu 1. listopadu v 17 hodin v Paláci knih Luxor, Václavské náměstí 820/41, Praha 1. Akce se koná za účasti významných hostů, kteří se znali s Tomášem Holým. Díky své čtivosti vás provede všemi ověřenými základními životopisnými a rodinnými fakty a nakonec vtáhne do Tomášova příběhu a doby, v níž jej prožil. Kniha je vybavena základními faktografickými informacemi o Tomášově životě a filmování, stejně jako obrazovou přílohou s řadou známých i širší veřejnosti zcela neznámých fotografií a dokumentů z archivu rodiny a blízkých.

279 Kč | vázaná I 140 x 210 mm