Výjímečná událost ve FN Motol- Agrofert a NF Kapka naděje předávájí šek v hodnotě 500 tis. Kč

Výjímečná událost ve FN Motol- Agrofert a NF Kapka naděje předávájí šek v hodnotě 500 tis. Kč

Výjímečná událost ve FN Motol- Agrofert a NF Kapka naděje předávájí šek v hodnotě 500 tis. Kč

Výjímečná událost ve FN Motol- Agrofert a NF Kapka naděje předávájí šek v hodnotě 500 tis. KčSlavnostní předání šeku v hodnotě půl milionu korun od Nadace Agrofert na podporu aplikovaného výzkumu, tj. konkrétně genomické diagnostiky /zkoumání a analyzování genetických změn; využívá se při léčbě leukémie/

 

Vše se odehrálo v laboratořích CLIP, Laboratoře naleznete ve 2. patře nové budovy Dětské onkologie č. 23
Za Nadaci Agrofert byla přítomna paní Monika Babišová, rovněž zakladatelka NF Kapka naděje paní Vendula Pizingerová i ředitelka paní Elen Švarcová.


 

Nechyběli ani významní lékaři prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium 2. LF UK, vedoucí laboratoře CLIP – molekulární genetika a taktéž prof. MUDr. Petr Sedláček, vedoucí lékař Transplantační jednotky kostní dřeně, Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. lékařská fakulta UK a FN v Motole.