Vyhrajte knihu Past na štěstí

Vyhrajte knihu Past na štěstí

Vyhrajte knihu Past na štěstí

Odpovězte do 10.4. na otázku Je autor knihy Russ Harris australský psychoterapeut?

a vyhrajte jednu ze tří knih Pasta na štěstí. Adresa: redakce@celebritytime.cz

Anotace

Chceme být šťastní, ale často si ve štěstí sami bráníme. Právě na tento problém se zaměřuje kniha australského terapeuta a autora několika bestsellerů Russe Harrise, který využívá metodu ACT, jejímiž tvůrci jsou američtí psychologové Hayes, Wilson a Strosahl. Autor sleduje vlivy prostředí na člověka a klade důraz na rozvíjení bdělé pozornosti a na vědomé jednání v přítomném okamžiku. Pocit štěstí pramení především z pozitivního přístupu a sebepoznání a tato kniha je klíčem k jeho dosažení.
Russ Harris je australský psychoterapeut a autor. Původně působil jako lékař, ale zájem o lidskou psychiku ho přivedl k metodě ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Svůj přístup zakládá na třech hodnotách: na jednoduchosti, jasnosti a zábavnosti. Harris pomáhá lidem na celém světě svými semináři, kurzy i knihami, které vyšly ve třiceti zemích. Past na štěstí je mezinárodním bestsellerem.

https://www.kosmas.cz/knihy/215776/past-na-stesti/