Výherci knihy Karolinino tajemství

Výherci knihy Karolinino tajemství

Výherci knihy Karolinino tajemství

Velká gratulace výhercům knihy Karolinino tajemství. Správně odpovědělo celkem 726 čtenářů, vylosováni byli tito výherci:

Hana P - Partutovice

Jana S - Liberec 25

Petr Ť - Tábor 2

O knize "Karolínino tajemství"

Čtvrtý díl romantické série Krásná Karolína.                                                                                                                                         Karolína společně s dětmi a Jindřichem připlouvají do Anglie - do země, kde snad budou moci konečně v klidu pokračovat ve svých životech. Hrozba v podobě císaře Rudolfa II. a maršála Russworma je minulostí, nyní se před nimi odkrývá budoucnost plná příslibů a nadějí. Jindřich se však rozhodne ustoupit Karolíně z cesty, aby mohla využít osudové příležitosti a zaujmout výhodné postavení. Z císařské dcery se tak stává zámožná hraběnka Dashwoodová, která díky novým zkušenostem konečně pochopí, jaké to je riskovat vlastní život pro člověka, jehož lásku nedokáže odmítat. (čtvrtý díl osudů tajné dcery Rudolfa II.)