Více než 1/3 lidí v ČR má pochopení pro identitu nebinárních a trans lidí

Více než 1/3 lidí v ČR má pochopení pro identitu nebinárních a trans lidí

Více než 1/3 lidí v ČR má pochopení pro identitu nebinárních a trans lidí

Podle průzkumu True Name více než 1/3 lidí v ČR má pochopení pro identitu nebinárních a trans lidí

Až 59 % osob identifikující se jako nebinární uvádí, že se při nakupování necítí bezpečně. Mastercard jim proto nabízí skutečně bezpečné placení bez ohledu na genderovou identitu nebo projev.

Společnost Mastercard letos uskutečnila průzkum True Name, který v 16 zemích Severní Ameriky a Evropy mapuje aktuální situaci v nebinárních komunitách. Zaměřoval se na prožitky a zkušenosti nebinárních osob a binárních příslušníků komunity LGBTQIA+ ve všech oblastech občanského života, doma, v zaměstnání, při nakupování a ve společnosti. Zvýšenou pozornost věnoval používání osobních dokladů i dalším zdrojům nepříjemných zážitků včetně diskriminace.

Celkem 41 % lidí napříč zeměmi uvedlo, že zná někoho, kdo se identifikuje jako nebinární. Výsledky průzkumu dále odhalily, že globálně se 2,8 % lidí se identifikuje jako nebinární, v ČR je to dokonce o půl procenta více, celkem 3,3 % osob. Oblast, ve které Česká republika oproti globálnímu průměru zaostává, je obecné pochopení pro LGBTQIA+ komunitu: 35 % v ČR vs. 49 % lidí globálně říká, že rozumí tomu, když se lidé nechtějí identifikovat jako muž nebo žena.

Zajímavé pak byly poznatky týkající se zaměstnání. Celkem 12 % lidí v České republice uvedlo, že dává přednost práci pro společnost, kde jsou nebinární lidé přijímání. Společnostem, které v rámci svého podnikání berou v úvahu nebinární osoby, pak dává v ČR při nákupu služeb a produktů přednost celkem 8 % lidí.

Průzkum se zaměřoval na prožitky a zkušenosti nebinárních osob a binárních příslušníků komunity LGBTQIA+ ve všech oblastech občanského života. Zvýšená pozornost byla věnována používání osobních dokladů i dalším zdrojům nepříjemných zážitků včetně diskriminace. Některým příslušníkům LGBTQIA+ komunity se totiž stává, že jméno na jejich debetní, kreditní nebo předplacené kartě neodpovídá tomu, kým se cítí být. I běžný denní nákup potravin jim tak může připomenout nepříjemný rozkol mezi jménem, které je jim vlastní, a tím, které mají na platební kartě uvedeno.

„Téměř tři pětiny lidí, kteří sami sebe identifkují jako nebinární, se při nakupování necítí bezpečně. Zjištění vycházející z průzkumu nám nejen pomohou lépe pochopit překážky, kterým tito lidé čelí, ale především přicházet s inkluzivními řešeními, které na ně nabízejí alespoň částečnou odpověď. Příkladem může být naše karta True Name,“ dodává generální ředitel společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko Michal Čarný.

V roce 2019 společnost Mastercard uvedla s úspěchem na trh ve Spojených státech platební kartu True Name, která držitelům umožňuje na kartě uvést jejich preferované jméno, tak aby správně reflektovalo jejich identitu. Po úspěšném uvedení karty v USA ji na evropský trh jako první uvedla banka Bunq, a to hned ve 30 zemích. Karta, která může pomoci zmírnit zdroj nepříjemných pocitů nebinárních osob a příslušníků transgender komunity, které jinak při placení zažívají, se postupně rozšiřuje do dalších zemí po celém světě. Idea, na které karta stojí, již byla oceněna více než 65 oborovými cenami.

Zjištění průzkumu True Name v ČR vs. ve světě

Česká republika                                                                           Průměr ze 16 sledovaných zemí

Procento respondentů identifikujících se jako nebinární                   3,3 % 2,8 %

Procento respondentů uvádějících, že mají pochopení pro osoby,
které se nechtějí identifkovat ani jako muž, ani jako žena               35 % 49 %

Procento respondentů kterým vadí, že je jejich pohlaví uvedeno
na občanském průkazu, debetní nebo kreditní kartě                        7 % 12 %


O společnosti Mastercard (NYSE: MA)

Mastercard je technologická společnost s celosvětovou působností v oboru zprostředkování plateb. Zajišťováním bezpečných, jednoduchých, chytrých a snadno dostupných platebních transakcí Mastercard podporuje a propojuje inkluzivní digitální ekonomiku prospěšnou všem, kdekoliv na světě. Inovace a řešení využívající zabezpečených dat a sítí, partnerství a energie společnosti Mastercard pomáhají jednotlivcům, finančním institucím, vládním orgánům i firmám naplňovat beze zbytku jejich potenciál. Firemní kultura společnosti a vše, co Mastercard dělá uvnitř i navenek, se řídí firemním kvocientem slušnosti. Se společností Mastercard je možné se spojit ve více než 210 zemích a oblastech. Mastercard vytváří udržitelný svět, v němž se všem nabízejí možnosti k nezaplacení. www.mastercard.com