V pražské Zoo začalo namlouvání tučňáků Humboldtových

V pražské Zoo začalo namlouvání tučňáků Humboldtových

V pražské Zoo začalo namlouvání tučňáků Humboldtových

U TUČŇÁKŮ HUMBOLDTOVÝCH ZAČALO NAMLOUVÁNÍ

Projevy lásky a namlouvání rozhodně nejsou pro podzimní chladné počasí typické. Tučňáci Humboldtovi v pražské zoo na to však mají jiný názor a právě v těchto dnech zahájili své rozmnožovací rituály. Dvojice si vzájemně projevují náklonnost a jednotlivé páry si snaží uhájit nebo vydobýt ta nejlepší hnízda, umístěná v umělé skále.

Pár tučňáků Humboldtových připravený k hnízdění se k sobě tulí. Foto: Petr Hamerník/Zoo Praha 

Tučňáci Humboldtovi žijí v přírodě v chladných vodách jižních moří, v klimatických podmínkách podobných těm, jaké panují u nás. V tomto ročním období se po několika měsících samostatného života u moře a lovu ryb vracejí zpět na svá hnízdiště. Jednotlivé páry se znovu shledávají, popřípadě se vytvářejí páry nové. Hnízdí v puklinách skal a každá dvojice si pro sebe snaží vydobýt tu nejlepší. Okolí hnízdiště je tak plné ruchu a křiku, spojeného s projevy náklonnosti mezi jedinci a souboji mezi páry.

Někdy se páry ostře dohadují. Foto Petr Hamerník/Zoo Praha 

Podobné chování teď můžeme pozorovat u skupiny tučňáků v pražské zoo, kterých zde v současné době žije 29, z toho je 15 samců a 14 samiček. Páry už jsou dlouhodobě vytvořené, jenom jedna samice občas střídá dva partnery. Tučňáci se k sobě něžně tulí a vzájemně si láskyplně probírají peří. Ve výběhu mají umělou skálu, v jejíchž dutinách jsou umístěna hnízda. Ta mají ptáci obsazena již několik let, ale i přesto můžeme pozorovat vzájemné souboje, pokud se některý pár rozhodne, že hnízdo sousedů se mu líbí více. Chovatelé jim také do výběhu přidávají větvičky, kterými si hnízda vylepšují. Návštěvníkům zoo tučňáci nabízejí romantickou i dramatickou podívanou, plnou ruchů a křiku.

 Po projevech lásky či soubojích si tučňáci rádi odpočinou. Foto Petr Hamerník/Zoo Praha