Tajemství kříže na Prima ZOOM

Tajemství kříže na Prima ZOOM

Tajemství kříže na Prima ZOOM

Tajemství kříže

Stejně provokativní jako pozoruhodný – dokumentární seriál Tajemství kříže úmyslně přehlíží několik staletí tradic a odhaluje fascinující tajemství o křesťanství. K odhalení historické pravdy využívá moderní vyšetřovací techniky, názory a výpovědi odborníků i nejčerstvějších poznatků. Zkoumá kontroverzní odhalení Ježíšovy hrobky, pokládá otázku „Kdo Ježíše zabil?“ a odhaluje spiknutí, jež převrátilo naruby dva tisíce let dějin. Navíc se zabývá konspirační teorií o Máří Magdaleně, hledá skutečnou ženu v centru největšího tajemství Bible a odhaluje pravdu o legendárních křesťanských válečnících – o řádu Templářských rytířů.

Pravdu se dozvíte na Prima ZOOM:

od 6. 9. 19.00 – Tajemství kříže

 

6. 9. – Záhada Ježíšovy hrobky

Když archeologové objevili hrobku, ve které byly schránky s kosterními pozůstatky několika lidí, netušili, že by se mohlo jednat o nějaký významnější objev. Když ale později schránky očistili, objevili na nich vyrytá jména osob, kterým tyto pozůstatky patřily. Jednalo se o jména Josef, 2x Marie, a především Ježíš, syn Josefův. Tato skutečnost vyvolala vlnu spekulací, které se zabývaly otázkou, zda se může jednat o rodinný hrob Ježíše Krista. Dokument mapuje vědecká bádání a různé testy, které měly tuto teorii buď potvrdit, nebo vyvrátit. Vědci znovu pátrají v daleké minulosti a pokoušejí se odpovědět na otázku, zda mohli být Ježíš a Máří Magdalena manželé, kteří společně vychovávali i děti. Řeší možné varianty toho, co se stalo poté, kdy Ježíše sňali z kříže a odnesli jeho tělo do hrobky.

Odborníci využívají nejmodernější technologické postupy a vybavení, jako je například analýza DNA. S dalšími a dalšími výzkumy ale docházejí k závěru, že se nejedná o Kristův hrob. Některá zjištění sice tuto teorii přímo nevyvracejí, ale žádná zcela nepochybně nepotvrzují, že by to tak mohlo skutečně být. Navíc v dobách, kdy Ježíš žil, byla jména jako Marie, Josef nebo Ježíš natolik běžná, že se ve skutečnosti mohlo jednat o kohokoli jiného. Talpiotská hrobka ale nastínila možnost, že byl Ježíš pouhým člověkem a ne nadpřirozeným spasitelem. Pokud by se taková teorie potvrdila, byla by to velká rána pro celé křesťanství, jehož hlavní myšlenkou je právě víra v Kristovo zmrtvýchvstání a následné vystoupení na nebesa.

 

13. 9. – Proces s templáři

Templářští rytíři sehráli v historii významnou úlohu. Byli pověstní svou zbožností, odvahou, ale také bohatstvím. Právě to bylo nakonec příčinou jejich zkázy. Když začal mít král Filip finanční problémy, uvědomil si, že právě Templáři vlastní obrovské jmění, které by jeho problémy mohlo vyřešit. Proto začal systematicky špinit jméno Templářů, a zároveň podnikal další kroky, aby se rytířů co nejrychleji zbavil. Všechno vyvrcholilo tím, že byli hlavní představitelé řádu zatčeni za kacířství. Nové dokumenty, které nedávno objevili vědci, popisují brutální metody, které při následných výsleších používali královi lidé. Nebylo výjimkou, že rytířům opalovali různé části těl až na kost. Vše vedlo až k odsouzení a upálení hlavního člena řádu – Jakuba z Molay. Král Filip ale svého cíle nedosáhl. I přesto, že zlikvidoval celý templářský řád, nepodařilo se mu dostat k jejich pokladu. Veškeré peníze a šperky, které řád vlastnil, záhadně zmizely, včetně Svatého grálu, který měli mít rytíři údajně ve svém držení. Tento poklad nebyl nikdy nalezen a vědci se stále pouze dohadují, kam se tak velké bohatství podělo. Jednou z možností je, že se pokladu zmocnili rytíři, kteří nebyli zatčeni a s pomocí vlastní flotily lodí ho přesunuli na neznámé místo.

 

20. 9. – Kdo zabil Ježíše?

Evangelia, ve kterých se píše o životě a smrti Ježíše Krista, byla napsána až 40 let po jeho ukřižování, a každé z nich celou událost popisuje jinak. Přesto ale zapříčinila nevraživost a náboženskou nenávist mezi křesťany a židy. Hlavními aktéry tohoto příběhu byl Ježíš a Pilát Pontský. Pilát se stal díky svým zásluhám prefektem v Judeji. Celá oblast byla velice nestabilní a často docházelo k povstáním. Když nastoupil do úřadu, pokoušel se tyto nepokoje zastavit a za každou cenu udržet klid a mír. V té době bylo v této oblasti nejvíce židů, a proto se s nimi snažil udržovat dobré vztahy. Během největšího židovského svátku přichází do města Ježíš se svými stoupenci a veřejně obviní velekněze z korupce a zneužívání moci. Ten ho nechává zatknout a předvést před Piláta, aby ho odsoudil k smrti, což se také stane, ale Pilát se své zodpovědnosti zříká a celou ji přesouvá na židy. Vědci se pokouší objasnit, zda o smrti Ježíše skutečně rozhodli židé, nebo jestli se na ní mnohem více podílel sám Pilát Pontský, který v celém příběhu, který se vypráví, sehrál poněkud mírnější roli. Pokouší se objasnit jeho minulost a dozvídají se, že Pilát ve skutečnosti nebyl tak mírumilovný, jak se v Bibli píše. Byl to voják, který měl bohaté zkušenosti z bitev, a byl schopný vydat velice brutální rozhodnutí, takže je možné, že vina za Ježíšovu smrt nespočívá jen na židech, ale i na něm samotném.

 

27. 9. – Pravda o Máří Magdaleně

V životě Ježíše Krista figuruje podle záznamů několik blízkých přátel a členů rodiny. Jednou z nich je i Máří Magdalena. Kdo tato žena ale ve skutečnosti byla? Církev ji považuje za nevěstku, ale neexistuje důkaz, který by to potvrdil. Strávila s Ježíšem hodně času, a podle některých záznamů patřila k jeho nejšikovnějším učedníkům. Šířila jeho názory a oddaně ho následovala. Byla s ním i v okamžiku jeho smrti, což v té době představovalo velké riziko. Dochované dokumenty ale její význam poněkud snižují. Vědci se v dokumentu zabývají otázkami, které se týkají právě Máří Magdaleny. Snaží se blíže objasnit její život v blízkosti Ježíše. Pokouší se objasnit spekulace o jejich milostném životě a hlavně se zabývají jejím dalším osudem. Byla to totiž právě ona, kdo jako první zahlédl Ježíše po jeho ukřižování, a tak mohla oznámit ostatním učedníkům, že vstal z mrtvých. S největší pravděpodobností to byla právě ona, kdo položil základy křesťanství, které právě na zmrtvýchvstání stojí. Co se s ní ale stalo? Proč se o ní v evangeliích hovoří pouze okrajově? Odborníci na Bibli a religionistiku se pokouší objasnit, jak tato žena ovlivnila svět.