Příběhy 20. století 2

Příběhy 20. století 2

Příběhy 20. století 2

Dramatické osudy a příběhy poznamenané převratem v roce 1989

Co se stalo s příslušníky Pohraniční stráže, když se zhroutila železná opona mezi Československem a Západem? Jak si počínali potomci persekuovaných selských rodů, když se jim náhle otevřela možnost navázat na rodovou tradici a získat zpět kdysi ukradené majetky? Jak dnes hodnotí svou roli někdejší příslušníci SNB, kteří v letech 1988-89 zasahovali proti demonstrantům? Jak prožívali svobodu a následující demokratické roky lidé, postižení v padesátých letech kvůli protikomunistickému odboji? Listopad 1989 symbolizuje zásadní předěl mezi pozdním totalitním režimem a demokracií, od převratu se odvíjela svoboda, která změnila životy všech obyvatel českých zemí. Pro každého jednotlivce však znamenala něco trochu jiného, každý se s ní vyrovnával po svém, každý měl o budoucnosti své vlastní představy...

Šestnáct nových dokumentárních filmů z cyklu Příběhy 20. století navazuje na předchozí stejnojmennou úspěšnou sérii, věnovanou období tzv. normalizace. I tentokrát vznikaly filmy na základě obsáhlých interview, pořizovaných pro archiv Paměť národa s využitím metody a techniky amerického dokumentaristy Errola Morrise, založené na „očním kontaktu“ a soustředěných výpovědích. I tentokrát autoři ve velké míře využívají archivní filmové a televizní záznamy, dobové fotografie a dokumenty. Téma je však zásadně odlišné a lze je postihnout slovy „předtím“ a „potom“: v jednotlivých filmech se cyklus snaží ukázat, jak listopad 1989 změnil zpovídaným život, jak žili před třiceti a více lety - a jak žijí dnes, jak převrat reflektují. Kromě výše zmíněných pamětníků (pohraničníci, příslušníci SNB, sedláci a další oběti politické persekuce) zkoumali autoři například pohled před a polistopadových soudců, někdejších pracovníků Podniků zahraničního obchodu, podnikatelů, studentů, a také lidí, kteří prožili mnoho let na ulici, exulantů či drogově závislých.

Dokumentární filmy, které režírovali Ivo Bystřičan, Robin Kvapil, Viktor Portel a Radim Špaček, a na nichž se jako scénárista a autor většiny interview podílel novinář Adam Drda, mimo jiné ukazují, jak složitou strukturu představuje česká společnost, jak odlišné občanské pohledy a přístupy k životu v ní lze nalézt.

scénář: Adam Drda // režie: Viktor Portel, Radim Špacek, Robin Kvapil, Ivo Bystřičan // dramaturgie: Jan Bušta //  kamera: Robert Portel, Jan Vlnas, Jan Barcal // výkonná producentka: Kateřina Kovářová //  kreativní producentka: Martina Šantavá