Přehlídka značky DEBBIE BROWN

Přehlídka značky DEBBIE BROWN

Přehlídka značky DEBBIE BROWN

Srdečně Vás zveme na podzimní módní přehlídku
značky DEBBIE BROWN, která se 
ponese v duchu moderního baroka.

Čeká Vás přehlídka dvou nových kolekcí.Doprovodný program a kouzelná atmosféra
okázalého a velkolepého období historie přenesena do 21. stoleti.