Pozvánka na autogramiádu LUDMILY VAŇKOVÉ

Pozvánka na autogramiádu LUDMILY VAŇKOVÉ

Pozvánka na autogramiádu LUDMILY VAŇKOVÉ

Pozvánka na autogramiádu LUDMILY VAŇKOVÉ

Vázáno, 480 stran, 499,- Kč

Nová řada královských ság Ludmily Vaňkové PŘEMYSLOVCI. První kniha ZROZENÍ KRÁLOVSTVÍ (1169-1198) spojuje romány Příběh mladšího bratra a Kdo na kamenný trůn.


Na konci doby knížecí vládl v Čechách král Vladislav I. Jeho synové královský trůn ztratili a trvalo tři desítky let, než ho definitivně získali zpátky. Nepodařilo se to nejstaršímu, ale až v pořadí čtvrtému. Přemysl se vyznamenal v domácích bojích o český trůn i při křížové výpravě, kterou vedl císař Barbarossa s francouzským a anglickým králem. Při tažení do Svaté země poznal celý tehdy známý svět a svou rytířskou a válečnickou autoritu vsadil na královskou korunu pro českého panovníka, kterým se nakonec po zásluze stal.

anotace

Zrození království se odehrává v době křížových výprav do Svaté země, kdy docházelo k častým bojům mezi přemyslovskými knížaty o český trůn. Ludmila Vaňková vypráví o pěti synech krále Vladislava I., kteří zpočátku neudrželi otcovu královskou hodnost a načas ztratili i český trůn, ale vládu dokázali získat zpět. Přemysl Otakar I. pak i královskou korunu, s kterou se zrodilo České království. Hlavní dějovou osou rozsáhlé ságy je třetí křížová výprava, která se zapsala do kronik jako nejslavnější legenda vrcholné doby rytířství. Richard Lví srdce, sultán Saladin, Filip II., synové Fridricha Barbarossy v čele s císařem Jindřichem, velmoži ze Svaté země a jeruzalémská královna Isabela, která se stala bezmocnou obětí svého zrození, to jsou postavy, s kterými sdílel část svého života i Přemysl. V jejich příbězích se střídají vzestupy a pády a někdy je i láska rozhodující na jazýčku vah. Zkušenosti a styky z Levantu postavily Přemysla na roveň s nejpřednějšími vladaři křesťanského světa a pomohly mu při zrození Českého království.charakteristika

Příběh budoucího českého krále Přemysla Otakara I. se odehrává v době bojů mezi přemyslovskými knížaty o český trůn. Sám Přemysl měl k němu až jako čtvrtý syn krále Vladislava daleko, ale po boku svého bratra Bedřicha, českého vévody, se podílel na dobývání otcova trůnu, který načas obsadil s pomocí Fridricha Barbarossy kníže Soběslav. Římský císař usiloval o vládu nad celým křesťanským světem a s českými rytíři vítězil v italských válkách namířených proti papeži, a přesto by nejraději rozdělil Čechy a Moravu na říšská knížectví, jež by se dala snadněji ovládat. Nepodařilo se mu to, i když k tomu nejednou zbýval malý krůček. Prozíravý Bedřich dokázal včas císařovým záměrům předejít a jeho mladší bratr na to nikdy nezapomněl. Přemysl se vydal s císařem v čele českých rytířů na křížovou výpravu do Svaté země přes Uhry a Byzanc. Bedřich zemřel ještě doma před začátkem tažení a Barbarossa se utopil o rok později v Anatolii. Ve Svaté zemi zažil Přemysl největší křižácké dobrodružství své doby. Richard Lví srdce do něj vložil celý svůj majetek a český královský syn v jeho blízkosti byl svědkem intrik kolem obsazení jeruzalémského trůnu, při kterých šlo o mocenské a územní zisky nebo ztráty anglického a francouzského panovníka, císaře Jindřicha i papeže. Zkušenosti z Levantu a styky, které zde navázal, postavily Přemysla na roveň s nejpřednějšími vladaři křesťanského světa. I když křižák bojující ve Svaté zemi byl nedotknutelný, zhusta se stávalo, že doma jeho panství ovládl někdo jiný v oprávněné naději, že křižáci se málokdy vracejí. Anglický král Richard přišel o Saladinův poklad v mořské bouři, zachránil jen holý život a při návratu přes Evropu upadl do císařova zajetí, zatímco Filip Francouzský mu ukrajoval z jeho držav. Přemysl zase musel hned po návratu zahnat z trůnu strýce Václava, ale protože odmítl být vazalem císaře, Jindřich povýšil na českého panovníka biskupa Břetislava. Odhodlaný Přemysl se císaři nepoddal, jinak by nikdy nemohl spojit Čechy a Moravu v jedno království, jako tomu bylo za jeho otce. Čekaly ho roky bojů doma a vyjednávání s císařem, ale nejvíce mu pomohla věrnost bratra Vladislava. Ten nastoupil na trůn po Břetislavovi proto, aby ho záhy mohl bezpečně předat Přemyslovi, kterého i císař musel uznat králem. Dlouhým odloučením utrpělo Přemyslovo manželství a intriky mezi příbuznými ho nakonec donutily zapudit Adlétu Míšeňskou. Na český trůn usedl Přemysl, v říši zvaný Otakar, jako český král s uherskou princeznou Konstancií.

 

www.anotace

Zrození království se odehrává v době bojů mezi přemyslovskými knížaty o český trůn. I když byl Přemysl až čtvrtý syn krále Vladislava, nezůstal stranou a po boku svého bratra Bedřicha se nejvíc zasloužil o získání ztraceného otcova trůnu, který načas obsadil s pomocí Fridricha Barbarossy kníže Soběslav. Ale ani po smrti vévody Bedřicha nebyl Přemysl první v nástupnictví. Připojil se s nejmladším Vladislavem ke křížové výpravě do Svaté země a právě tam mezi nejpřednějšími vladaři Evropy si získal věhlas a respekt, které ho předurčily k dráze panovníka. Historická kronika PŘEMYSLOVCI pokračuje druhou knihou Cestou krále.