OSLAVA SVĚTOVÉHO DNE TYGRŮ

OSLAVA SVĚTOVÉHO DNE TYGRŮ

OSLAVA SVĚTOVÉHO DNE TYGRŮ

OSLAVA SVĚTOVÉHO DNE TYGRŮ

V rámci oslavy Světového dne tygrů předvedl při speciálním komentovaném krmení samec tygra malajského Johann sílu a mrštnost těchto nádherných šelem. Ihned po vypuštění do výběhu zamířil neomylně ke kusu masa, které mu tentokrát chovatelé umístili až na vrchol palandy (běžně dostává krmení v expozici). Během pouhých několika vteřin k masu vyskočil a zmocnil se ho. V průběhu dne se návštěvníci také seznamovali se zajímavostmi ze života tygrů a s nebezpečím, které těmto zvířatům hrozí v přírodě.

Během oslavy Světového dne tygrů byli návštěvníci seznamováni se zajímavostmi ze života tygrů a s nebezpečím, které těmto zvířatům hrozí v přírodě. Foto: Václav Šilha, Zoo Praha. 

Mezinárodní den tygrů byl stanoven na 29. července během mezinárodního Summitu tygrů v roce 2010. Jeho hlavním úkolem je získání pozornosti k ochraně tohoto velmi ohroženého druhu šelem. V průběhu posledních sto let se populace tygrů žijících v přírodě zmenšila na přibližně 3 200 zvířat. Tygry, stejně jako další druhy zvířat, nejvíce ohrožuje likvidace jejich životního prostředí a pytláctví.

 Johan předvedl sílu a eleganci těchto nádherných šelem.  Foto: Václav Šilha, Zoo Praha. 

Zoo Praha chová v současné době šest tygrů ve třech poddruzích: tygry malajské, tygry sumaterské a jednoho tygra ussurijského. V historii chovu tygrů se zde narodilo více než sto mláďat.

Samec velmi vzácného poddruhu tygra - tygra malajského - Johann při speciálním komentovaném krmení. Foto: Václav Šilha, Zoo Praha.