Orchestr Musica Florea v roce 2018

Orchestr Musica Florea v roce 2018

Orchestr Musica Florea v roce 2018
  • Orchestr Musica Florea zahájí nový rok dílem Františka Ignáce Tůmy

Musica Florea do nového roku vstupuje s koncertantní hudbou F. I. Tůmy. Nový program orchestr odehraje 19. ledna v nymburském evangelickém kostele od 19 hodin a posléze v neděli 21. ledna od 19:30 v Praze v Českém muzeu hudby.

František Ignác Tůma (1704–1774), je dnes znám spíše jako tvůrce chrámových kompozic. Byl to však i vynikající varhaník, gambista, zpěvák a skladatel. Ve svých symfoniích a sonátách ukazuje brilantní použití techniky „concerta grossa“. Concerto grosso je založené na střídání hry malé skupiny (dvou sólových houslí, violoncella nebo violy) s větší orchestrální skupinou. F. I. Tůmu bychom mohli označit za průkopníka této techniky v Čechách.

Tůmu řadíme mezi velmi oblíbené autory, o čemž svědčí i fakt, že jeho dílo se hojně šířilo v opisech již za jeho života. Tyto dobové opisy se zachovaly nejenom u nás, ale i v dalších velkých evropských městech jako například Berlín, Drážďany, Řím či Vídeň. Jeho dílo se objevuje i za oceánem, konkrétně ve Washingtonu.

 

Do programu svého koncertu Musica Florea zařadila kromě dosud badatelsky nezpracovaných děl F. I. Tůmy i nedávno znovuobjevené skladatele působící zejména v Praze, na Moravě a ve Vídni V. M. Gureckého nebo G. Chr. Wagenseila.

 František Ignác Tůma – Koncertantní hudba

19. 01. 2018, Evangelický kostel Nymburk, 19:00 | Vstupenky 100 / 50 Kč

   21. 01. 2018, České museum hudby Praha, 19:30 | Vstupenky 300 / 150 Kč

 Musica Florea, umělecký vedoucí Marek Štryncl

 

Co čeká Musicu Floreu dál v roce 2018?

V únoru a březnu se bude Musica Florea věnovat pašijovému oratoriu českého barokního skladatele Jana Anselma Fridricha. Na tomto koncertě se představí orchestr Musica Florea spolu se sborem Collegium Floreum a sólisty. Mnoho skladeb vzniklo v období baroka tak, že byly nejdříve interpretovány a až následně zapsány do not. Umění hudební improvizace bylo považováno za nezbytný předpoklad každého kvalitního hudebníka. V dubnu proto Musica Florea chystá dva koncerty s názvem Vliv improvizace na hudbu 17. a 18. století.

Červnový program orchestru tvoří melodrama na scéně Florea Theatrum, Circé od autora Václava Praupnera. Zajímavostí díla je především to, že samotný rukopis je doplněn konkrétními scénickými poznámkami, které svědčí o tom, že autor přemýšlel o naprosté celistvosti díla. Historickou výjimku, kdy se na jedné opeře podíleli tři skladatelé, s názvem Muzio Scevola, uvede Musica Florea v červenci. Jeho autory jsou F. Amadei, G. Bononcini a G. F. Händel. Tento jedinečný projekt spolu s Musicou Floreou uvede taneční soubor Hartig Ensemble – Tance a balety tří století v čele s choreografkou Helenou Kazárovou a v režii Lorenza Charoye.

V podzimních měsících se mohou fanoušci orchestru těšit na objevnou duchovní hudbu J. K. Vaňhala, který při svém působení ve Vídni hrál na violoncello spolu s W. A. Mozartem nebo J. Haydnem. Dalším podzimním počinem bude nové nastudování Dvořákovy 4. symfonie. Romantický skladatel Antonín Dvořák, představující jednu z nejváženějších českých hudebních osobností, bude posluchačům představen v původním znění a na dobové nástroje. Musica Florea tak dál pokračuje v nastudování jeho díla.