Oli Doyle - Objevte svůj vnitřní klid

Oli Doyle - Objevte svůj vnitřní klid

Oli Doyle - Objevte svůj vnitřní klid

Oli Doyle - Objevte svůj vnitřní klid

Jednoduchá cvičení všímavosti

Jste nespokojení se svým stávajícím životem? Trápí vás starosti a nevíte, jak dál? Tato kniha vám vysvětlí, proč tomu tak je, a ukáže vám správnou cestu. Naučí vás, jak se oprostit od negativních myšlenek a pocitů, jak žít v přítomnosti, TADY a TEĎ. Jak dosáhnout spokojenosti a štěstí. Nabízí základy meditace, jednoduchá cvičení všímavosti, jež můžete aplikovat kdykoli a kdekoli, při nejrůznějších činnostech ve svém každodenním životě.

Kniha je doplněna volně dostupnými audio lekcemi, které lze stáhnout na

www.mindfulnessplainandsimple.com


Ve vydavatelství Noxi vychází jedinečná příručka k nalezení vnitřního klidu. Kniha, která představuje české čtenářské veřejnosti fenomén filozofie "mindfulness" je stručná a jasná. Její poselství osloví každého.

Klid a štěstí jsou nyní na dosah, a to mnohem blíž, než si myslíte. Stačí, když uděláte jednoduchý, ale podstatný krok k přítomnosti, pak naleznete věci, na které je třeba se zaměřit, efektivitu a jasnost ve všem, co děláte. Mindfulness prostě a jednoduše provede čtenáře návody, tipy a triky, jak najít klid hned teď bez větší námahy. Žádné odborné výrazy, žádná náboženství, žádné otázky New Age, jen prostý návod, jak být šťastný. Oli Doyle je známý tím, že mindfulness učí přímo a bez servítek. Jeho stránka www.peacethroughmindfulness.com.au nabízí praktický návod, jak pomoct čtenářům rychle prohloubit jejich schopnosti. Pro všechny, kteří hledají jednoduchého a praktického rádce, jak pozorně žít, je tato kniha nutností.

Ukázka:

Lidský život je na individuální i celospolečenské úrovni do té míry plný bolesti, zmatků a utrpení, až se téměř zdá, že je to normální, ba dokonce nevyhnutelné. Lidé jsou rok od roku nešťastnější, ačkoli se pod svépomocnými knihami slibujícími řešení, zázračnou léčbu podobnou elixírům z dávných dob prohýbají regály.

Na Západě přibývá psychologů, poradců, sociálních pracovníků a odborníků na duševní zdraví, ale množství lidí trpících depresí, úzkostmi a dalšími duševními poruchami narůstá. Přibývá těch, kdo hledají cestu ven z bolesti a utrpení, které přesahuje hranici snesitelnosti. Ovšem jak jste již možná sami zjistili, změna stravy, zaměstnání, partnera, vzhledu či jiných vnějších okolností klid nepřináší. Snahy o posun v myšlení, posílení sebeúcty či změnu chování v člověku stále zanechávají pocit prázdnoty, touhu po další změně, potřebu něco zlepšit. Co se vlastně děje? Co je to v člověku, že je pro něj tak těžké dosáhnout štěstí? Ostatní živé bytosti žijí vedle sebe v harmonii a rovnováze, proč jsme my tak jiní? Stručná odpověď zní: lidé naslouchají pokynům, které plodí jejich mysl, věří jim a řídí se jimi. Ztrácíme se v osidlech svých myšlenek, jež spotřebovávají většinu naší pozornosti a jsou tvořeny hrůznými smyšlenkami o budoucnosti a trápeních a vinách prožitých v minulosti.

Naslouchání příběhům mysli a víra v ně je zdrojem trápení, ať se v mysli ozývá cokoli. V další části kapitoly si vysvětlíme, co to znamená, a podíváme se důkladněji na problémy, které to způsobuje. Během čtení se vám jistě vybaví příklady, které pozorujete u sebe i u druhých. Porozumění chaotičnosti a zmatkům, jež mysl vytváří, je prvním předpokladem jejich řešení.

Bolestná minulost

Když nás v životě potká nemilá událost, mysl ji analyzuje a většinou začne porovnávat to, co se stalo, s tím, co „se mělo stát“, což vede k pocitům viny, výčitkám svědomí, ke zlosti a lítosti. Rozpor mezi realitou a tím, co chceme, můžeme nazvat propastí, a čím větší tahle propast je, tím se zdá život méně uspokojivý. Většina lidí se snaží propast překlenout tím, že se rozhodne změnit na základě svých preferencí život. Ten se však nehodlá řídit našimi touhami, a tak máme pocity zmaru a nespravedlnosti. V knížce se budeme zabývat jinou možností jak tuto propast překlenout. Naučíme se pracovat s vlastními myšlenkami, s příběhem o tom „co se stalo“ a „co se mělo stát“.

Příběh „co se stalo“ by se mohl jmenovat také „co udělali“ nebo „co jsem udělal“ a mohl by se porovnávat s tím „co měli udělat“ a „co jsem měl udělat“. Nezáleží tolik na obsahu příběhů jako spíš na tom rozpoznat myšlenkový proces, zaznamenat mentální návyk porovnávat realitu – „co je“ – s vysněným ideálem – „co by mělo být“.

Nasloucháme-li příběhům o tom, co se mělo stát, co bychom my sami nebo ostatní měli dělat, nežijeme skutečný život, ale utápíme se v historkách z minulosti. Vede to k opakování týchž vzorců chování, ke stresu, k úzkosti, pocitům viny a celkově otupělému přístupu k životu. Cvičením všímavosti se naučíme, jak se vrátit k prožívání přítomnosti a neztratit se v nekonečném bludném kruhu.

Z anglického originálu Mindfulness Plain & Simple A Practical Guide to Inner Peace preložila Kateřina Orlová.

Vychází 26. 2. 2015 ve vydavatelství NOXI za maloobchodní cenu 239 Kč.