Odpočiň si s Nevypusť duši

Odpočiň si s Nevypusť duši

Odpočiň si s Nevypusť duši

10. říjen je den, který je Světovou zdravotnickou organizací již tradičně vyhlášen Světovým dnem duševního zdraví. Tento rok se tématicky zaměřuje na duševní zdraví mladých lidí v měnícím se světě. Není tomu jen tak. V oblasti duševních onemocnění jsou děti a mladí lidé jednou z nejohroženějších skupin.
50 % chronických duševních onemocnění se poprvé projeví do 14., 75 % pak do 24. roku života. Nějaké duševní obtíže zažívá ve třídě v průměru až 6 dětí ze třiceti ve věku 12–18 let, tedy 20 %.

Organizace Nevypusť duši se rozhodla 10. října symbolicky zahájit výzvu “Odpočiň si”a upozornit tak na důležitost prevence psychických nemocí. Duševním onemocněním si totiž na světě projde každý čtvrtý člověk. Až do prosince se na sociálních sítích a webu Nevypusť duši můžete dozvědět více o možnostech prevence, zejména pak o tom, jak důležité je si občas prostě odpočinout. Může to znamenat strávit jeden večer offline, s rodinou, sám se sebou, relaxací, sportem nebo jen na gauči s knihou. Výzva vyvrcholí 12. prosince – večerem odpočinku. Od osmi hodin večer se pak můžete přidat k události, za kterou nemusíte chodit nikam daleko. Proběhne u vás doma. Darujte si chvilku duševní pohody v období předvánočního stresu, nakupování a večírků.

Duševní pohodu je možné v rámci výzvy darovat nejen sobě, ale také druhým. K prosincovému večernímu oddychu je připojena i dárcovská výzva. V té je příspěvkem možno podpořit programy Duševní zdravovědy pro středoškoláky a veřejnost. Tyto programy už dříve podpořila například Gabriela Koukalová a Konto Bariéry.

Nevypusť duši dlouhodobě upozorňuje na to, že duševní zdraví máme všichni a měli bychom o něm mluvit a starat se o něj stejně tak, jako o zdraví fyzické. Začít je potřeba co nejdříve. “S našimi lektory jezdíme do škol, pořádáme workshopy pro středoškoláky i veřejnost a pracujeme na speciálním programu pro učitele. Mluvíme s dětmi a studenty nejen o duševních onemocněních a vyhledání pomoci, ale i prevenci a psychohygieně. Aby o svoji duši uměli pečovat stejně, jako třeba o své zuby,” dodává Marie Salomonová, spoluzakladatelka a ředitelka neziskové organizace.

O organizaci Nevypusť duši:

Nevypusť duši tvoří tým mladých psychologů, neurovědců, lékařů, sociálních pracovníků a studentů těchto i jiných pomáhajících oborů. Zároveň mají mnozí zkušenost s duševním onemocněním v mladém věku. Organizace se zaměřuje na vzdělávání v oblasti péče o duševní zdraví, destigmatizaci a včasné vyhledání pomoci při duševních obtížích. To vše pomocí sociálních sítí, workshopů ve školách a přednáškách pro veřejnost. Nevypusť Duši, z.s. sídlí v Praze, ale akce pořádá po celé republice.

www.nevypustdusi.cz