Novodobá světová premiéra barokní opery L'Asilo d'Amore ve Strahovském klášteře ozdobí kul

Novodobá světová premiéra barokní opery L'Asilo d'Amore ve Strahovském klášteře ozdobí kul

Novodobá světová premiéra barokní opery L'Asilo d'Amore ve Strahovském klášteře ozdobí kul

Novodobá světová premiéra barokní opery L’Asilo d’Amore ve Strahovském klášteře ozdobí kulturní sezonu v metropoli

Letním refektářem Strahovského kláštera se v sobotu 11. června od 18 hodin rozezní tóny oslavné opery L’Asilo d’Amore. Dílo jednoho z nejvýznamnějších skladatelů středoevropského baroka Antonia Caldara v novodobé světové premiéře uvede špičkový barokní orchestr Hof-Musici za řízení cembalisty Ondřeje Macka, společně se zkušenými sólisty (Jana Dvořáková, Lucie Prokopová, Ivo Michl ad.), v režii Zuzany Vrbové. Vstupenky je možné zakoupit na www.ckrumlov.cz/opera nebo přímo před představením.

 

Premiéru novodobého nastudování celovečerní Caldarovy opery L’Asilo d’Amore provázejí velká očekávání, protože půjde zároveň o její teprve druhé provedení v historii. Dvorské opery totiž nebyly reprízovány a nebyly ani poskytovány jiným dvorům či divadlům. Oslavná opera (tzv. Festa Tetrale) L’Asilo d’Amore (Útočiště Amorovo) byla zkomponována v roce 1732 na libreto Pietra Metastasia na oslavu narozenin císařovny Alžběty Kristýny (28. srpna). Protože toto datum připadlo na cestu císařského dvora z Karlových Varů a Prahy zpět do Vídně, bylo představení připravováno na zámku císařova přítele a vrchního štolby Adama Františka knížete ze Schwarzenbergu v Českém Krumlově. Bohužel po tragickém skonu knížete při lovu u Brandýsa nad Labem, kdy byl postřelen samotným císařem, nepřicházelo oslavné dvorské představení v Krumlově v úvahu. Premiéra se tedy nakonec odehrála v Linci.

Antonio Caldara (cca 1670–1736) po třicet let zastával jedno z nejvýznamnějších hudebnických míst tehdejší Evropy – byl druhým kapelníkem císařské dvorní kapely ve Vídni v době jejího největšího rozkvětu za vlády hudbymilovného císaře Karla VI. Vedle péče o chrámovou hudbu bylo Caldarovým hlavním úkolem komponovat opery oslavující panovnický dům. Jeho skladby významně ovlivnily podobu vrcholného baroka v celé Střední Evropě a dochovaly se kromě Rakouska a Itálie též v českých, moravských, slezských a maďarských archivech.

 

Představení opery L’Asilo d’Amore v letním refektáři Strahovského kláštera je součástí Festivalu barokních umění Český Krumlov, který vznikl v roce 2008 s cílem prezentovat barokní operu v mezích současných možností autentické interpretace. Po pražském uvedení opery v polo-scénickém provedení bude v září následovat plně scénická verze v autentických prostorách unikátního barokního divadla na českokrumlovském zámku. Letošní IX. ročník Festivalu barokních umění se v Českém Krumlově odehraje od 16. do 18. září a jeho součástí budou nejen tři mimořádná představení L’Asilo d’Amore v zámeckém divadle, ale také řada nevšedních koncertů. Chybět nebude ani oblíbený barokní ohňostroj a barokní iluminace v zámecké zahradě.

Předprodej vstupenek na IX. ročník Festivalu barokních umění Český Krumlov na www.ckrumlov.cz/opera

Festival barokních umění pořádají: Centrum barokní kultury z.s., Sdružení barokního souboru Hof-Musici, Občanské sdružení Teatro alla Moda.