Nejlepší mladí programátoři se utkají na Pražačce

Nejlepší mladí programátoři se utkají na Pražačce

Nejlepší mladí programátoři se utkají na Pražačce

Soutěž Mladý programátor vyvrcholí posledním, celostátním kolem ve dnech 11. až 13. května 2018 v Praze na Základní škole Pražačka na Praze 3. Nejšikovnější programátoři z řad dětí a mládeže z celé České republiky se zde v jedno až tří členných týmech utkají v napínavém finále soutěže v programování s Baltíkem.  Soutěž je určena pro žáky obou stupňů základních škol, ale i pro studenty z víceletých gymnázií, středních škol i dětí z organizací pracujících s dětmi. Na vítěze v jednotlivých kategoriích bude čekat ceny z oblasti IT.

Pořadatelé z občanského sdružení TIB,z.s. (Tvořivá informatika s baltíkem) a ZŠ Pražačka očekávají až 70 účastníků. Ti budou řešit celkem tři soutěžní úlohy, spočívající ve zpracování tří různých programů. Soutěž Mladý programátor, zařazená na Seznamu přehlídek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se koná už sedmým rokem. Nad letošním ročníkem se patronátu ujal Libor Stach, herec z Městského divadla v Mladé Boleslavi, známý například ze seriálu Ordinace v Růžové zahradě.

1_herec Libor Stach patron letošní soutěže Mladý programátor_foto archiv herce_repro zdarma

„Výpočetní technika mě na škole vždycky bavila,“ říká Libor Stach a dodává: „Moje „Základka“ L. Kuby z Českých Budějovic se soutěží v programování pravidelně zúčastní. Dokonce se u nás organizuje Povltavské setkání Baltíků! Přiznám se, že sice s počítačem umím, ale programování se věnuji jen v rámci herecké práce. Ono naučit se roli, ztvárnit nějakou postavu na jevišti, to je také určitý druh programování… Být patronem nad soutěží pro nadané děti je opravdu ctí.“

2_Programování s Baltíkem je zábava_foto archiv pořadatele_souhlas reprodukcí zákonných zástupců dětí je zajištěn_repro zdarma

Kouzla čaroděje Baltíka

Jak dále uvádějí pořadatelé soutěže, děti jsou mnohdy v zacházení s počítačem nebo mobilem zručnější a chápavější než dospělí. Je proto na místě nabídnout jim smysluplnou činnost s využitím informačních technologií a tím je právě programování. Počátkem devadesátých let minulého století se za tímto účelem používal program s robotem Karlem, v 21. století dětem pomáhá programovat čaroděj Baltík, symbol stejnojmenného programovacího jazyka.

„Naše organizace TIB  se věnuje již čtrnáct let aktivitám pro děti a mládež v oblasti informačních technologií. Pořádáme kroužky programování, kde se děti učí rozvíjení logického myšlení, tvořivosti, dovednosti strukturovat zadání, všechny dovednosti nezbytné pro digitální budoucnost. Soutěžní klání jsou toho přirozeným vyvrcholením,“ říká ředitelka soutěže Zuzana Kocíková.

3_Programování s Baltíkem_foto archiv pořadatele _souhlas zákonných zástupců dětí s reprodukcí je zajištěn_repro zdarm

A Pavel Dobeš, ředitel pořádající školy ZŠ Pražačka, k tomu dodává: „Naše škola se věnuje výuce informatiky velmi intenzivně už více jak patnáct let. Žákům nabízíme dvě dobře vybavené počítačové učebny, k dispozici jsou interaktivní tabule a další vybavení. Základy programování máme ve školním vzdělávacím plánu zařazené do pátého ročníku. Byl jsem překvapený, co všechno žáci s Baltíkem po půl roce výuky dokáží. Například Baltíka ovládají pomocí klávesnice, náhodně čarují různé předměty, zvládají v programu nejen cykly, ale i základní podmínky,“ přibližuje Pavel Dobeš, který vícekolovou soutěž Mladý programátor považuje za další z možností, jak žáky k programování motivovat.

Hlavní programovací klání připadá na sobotu 12. května 2018. Pro účastníky je zároveň připraven bohatý doprovodný program v podobě návštěvy Památníku na Vítkově nebo prohlídka řízení tramvajového provozu v centrálním dispečinku. Lákavá exkurze je do FN Nemocnice Motol, kde pro rozvoz zdravotnického i jiného materiálu využívají „chytré“ robotické vozíky.

4_výuka počítačové gramotnosti_foto archiv pořadatele a souhlase zákonných zástupců dětí s reprodukcí fotografie je zajistěn_repro zdarma 

Soutěž podpořila EU – Evropské strukturální fondy a Operační program výzkum, vývoj a vzdělání, MŠMT ČR, Magistrát hlavního města Prahy, MČ Praha 3, MAP rozvoje vzdělání a MČ Praha 3.

 https://soutez.tib.cz/