Návrat k normálu - Návod jak žádat o příspěvek na asistenční pomůcku

Návrat k normálu - Návod jak žádat o příspěvek na asistenční pomůcku

Návrat k normálu - Návod jak žádat o příspěvek na asistenční pomůcku

Získat jako hendikepovaný potřebnou pomůcku je proces, který trvá měsíce

Žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku bylo možné po několik měsíců podávat dálkově, od 1. července se ovšem provoz Úřadu práce vrací do běžných kolejí. Také pobočky Tyfloservisu, které byly v souvislosti s pandemií COVID-19 uzavřené, již pomáhají nevidomým a zrakově postiženým se zorientovat v nabídce asistenčních pomůcek a vyzkoušet si je. Nyní nic tedy nebrání si o tolik užitečná zařízení dojít zažádat. Cesta k získání podpory je delší a klikatější, než co tuší široká veřejnost i mnozí lidé s postižením. OrCam Technologies, průkopník v oblasti umělé inteligence a výrobce unikátního nositelného přístroje pro zrakově postižené OrCam MyEye, proto připravil přehledný návod.

Stát na pořízení asistenčních zařízení přispívá až 90 procenty z pořizovací ceny, žadatel ovšem musí splňovat celou řadu kritérií. Předně musí postižení přetrvávat déle než rok a být nevratné. Od jeho druhu a stupně se pak odvíjí nárok na určitou kategorii pomůcek. Celý proces spravuje Úřad práce (ÚP), konkrétně ve vztahu k žadateli místně příslušná pobočka na základě lékařské zprávy od stanoveného posudkového lékaře. Nejedná se o žadatelova ošetřujícího lékaře, ale je vytvořena na dálku.

Postup je následující:

· Žádost se podává v místně příslušném ÚP, s uvedením typu pomůcky a prokázáním její ceny

· U některých sofistikovanějších pomůcek jako OrCam MyEye 2 je nutné potvrzení od nestranného odborníka nebo organizace, že si žadatel zařízení vyzkoušel (například Tyfloservis)

· Vlastní příspěvek žadatele činí 10% z ceny, nejméně však 1 000 Kč

· Příslušný úředník je povinen vydat rozhodnutí do šedesáti dnů, tuto lhůtu však lze prodloužit

· Pobočka ÚP může také poskytnout dotaci na jinou pomůcku nebo dotovat jiné procento ceny, než bylo požadováno

· Pokud příjemce nevyčerpá dotaci do tří měsíců, musí být peníze vráceny. Příjemce nemá nárok na příspěvek na stejnou pomůcku dříve než za pět let

Detailnější popis toho, jak o pomůcku žádat, najdete v přiloženém PDF.

„Většina úředníků na ÚP s vyplňováním žádosti ochotně pomůže, a obrátit se lze i na organizace jako je Tyfloservis nebo na nás jako prodejce pomůcek,“ radí autor přiloženého návodu Jakub Kachel ze společnosti Sagitta, distributora OrCam Technologies na českém trhu. „Je důležité, aby hendikepovaní věděli, na jakou pomoc mají právo. A naše společnost jim poskytla co nejvíce inovativní a nejúčinnější dostupné pomůcky.“

Předvedení OrCam MyEye 2 lze domluvit s distributorem zařízení, společností Sagitta.

OrCam Technologies je lídr na poli osobní nositelné technologie založené na umělé inteligenci (AI). Společnost založili v roce 2010 profesor Amnon Shashua a Ziv Aviram, spoluzakladatelé společnosti Mobileye (dnes součást společnosti Intel), světové jedničky v systémech zabraňování kolizím a inovátora v oboru autonomního řízení automobilů. Inspirován vývojem přelomové technologie umělého vidění pro bezpečnější provoz automobilů, OrCam využívá počítačové vidění založené na AI ke zvyšování nezávislosti zrakově či sluchově postižených, lidí s poruchou schopnosti číst a dalších skupin. Vlajkovou lodí společnosti je OrCam MyEye 2, asistenční zařízení, které se dostalo na seznam nejlepších inovací loňského roku TIME Best Inventions of 2019.

Více informací najdete na www.orcam.com či YouTube, a můžete nás sledovat na sociálních sítích Facebook a Twitter.