MUDr. Petr Helbich zve na zahájení výstavy fotografií  PETR HELBICH „90“

MUDr. Petr Helbich zve na zahájení výstavy fotografií PETR HELBICH „90“

MUDr. Petr Helbich zve na zahájení výstavy fotografií PETR HELBICH „90“

Petr Helbich – „90“

Ve dnech 8. 2. – 28. 2. 2019 se uskuteční v zimním refektáři Strahovského kláštera, Strahovské nádvoří 1, Praha 1 výstava fotografií MUDr. Petra Helbicha s názvem „Petr Helbich 90“. Tato výstava představí přibližně 40 autorových kontaktních bromostříbrných fotografií a několik zvětšenin.

Vernisáž za účasti autora se uskuteční 7. února v 18 hodin.

Zcela mimořádná výstava fotografií z dlouholeté tvorby klasika české černobílé fotografie MUDr. Petra Helbicha, kde bude představeno několik cyklů tichých zákoutí, na téma Bulovka, Půda, Okno, Prales a Krajina. Několik fotografií dosud nebylo nikdy zveřejněno. Výstava bude doplněna prodejem přednostního vydání monografické publikace. Součástí vernisáže bude autogramiáda autora. Poprvé zde budou také vystaveny digitální zvětšeniny autorových fotografii. Výstava je první z řady výstav, konaných v české republice a v zahraničí u příležitosti autorova životního jubilea. Úvodní slovo pronese PaedDr. Jiří Jaskmanický.

MUDr. Petr Helbich (*5. 11.1929) je lékař a fotograf – jeden z našich nejznámějších neprofesionálních autorů. Po studiích medicíny v Praze pracoval tři roky v moravském Jablůnkově, kde navázal přátelství s Josefem Sudkem, který sem jezdil fotografovat beskydský prales Mionší. Helbich se věnoval důkladně své profesi, takže mu na fotografii nezbývalo příliš času. Intenzivněji se začal fotografií zabývat až kolem svých čtyřicátin. Fotografoval přírodu, inspirací pro jeho snímky byly fotografie Josefa Sudka a Rudolfa Jandy. Snímky kopíroval s černým okrajem. Další jeho stěžejní prací je cyklus fotografií z nemocničního prostředí, které bylo zároveň Helbichovým pracovištěm. K dalším cyklům patří soubory statické přírodní fotografie (slovenský prales Služice, Beskydy), snímky pražské periferie a také zátiší jeho bytu na pražském nábřeží. Petr Helbich byl dlouhá léta asistentem věhlasného českého fotografa Josefa Sudka a jeho blízkým přítelem.

V průběhu výstavy se uskuteční dvě besedy s autorem. 11. 2. od 18.00 h beseda s názvem Petr Helbich a Josef Sudek, o jeho díle, inspiračních zdrojích a přátelství s Josefem Sudkem. 25. 2. se pak uskuteční beseda s názvem Josef Sudek a Petr Helbich. Ta bude věnována tvorbě a osobnosti Josefa Sudka, Helbichova učitele a přítele.

Výstavu finančně podpořila Nadace ČEZ a soukromí donátoři.

Výstavu připravila Galerie Art Mozaika ve spolupráci s Mozaikou, z. s.,

Českým centrem fotografie, Královskou kanonií premonstrátů na Strahově.

Část fotografií je určena k prodeji.

Kurátor: PaedDr. Jiří Jaskmanický

Otevírací doba: pondělí – neděle od 9.30 do 11.30 a od 12.00 do 17.00 h.

Vstup: v rámci vstupenky do Strahovského kláštera – Obrazárny