Lucie Bílá, Václav Noid Bárta nebo Iva Pazderková coby porotci

Lucie Bílá, Václav Noid Bárta nebo Iva Pazderková coby porotci

Lucie Bílá, Václav Noid Bárta nebo Iva Pazderková coby porotci

Egon Kulhánek, ředitel Hudebního divadla Karlín soutěž osobně představil na tiskové konferenci

Divadelní ceny Eduard – Ceny Eduarda Tichého, zakladatele Hudebního divadla Karlín

Hudební divadlo Karlín představilo soutěž o nejlepší divadelní soubor ze základní nebo střední školy v České republice. Do soutěže se mohou hlásit i základní umělecké školy, amatérské soubory nikoli však konzervatoře, či profesionální soubory. Nad soutěží převzala záštitu MgA. Hany Třeštíkové, radní hl. m. Prahy pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch. Do soutěže se lze přihlásit na webu www.hdk.cz/soutez-eduard/, kde jsou i podrobná pravidla soutěže. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2020.

Zaslaná videa, tedy soutěžní příspěvky, bude hodnotit odborná porota ve složení:

Egon Kulhánek, ředitel Hudebního divadla Karlín

Pavel Polák, umělecký ředitel Hudebního divadla Karlín

Adam Novák, dramaturg Hudebního divadla Karlín

Josef Herman, divadelní kritik a šéfredaktor Divadelních novin

Antonín Procházka, režisér, dramatik a herec

Lucie Bílá, zpěvačka a herečka

Iva Pazderková, zpěvačka a herečka

Václav Noid Bárta, zpěvák, herec a hudební skladatel 

Ondřej Gregor Brzobohatý, zpěvák, herec a hudební skladatel

Jan Pixa, scénárista

Hana Třeštíková, radní pro kulturu hl. m. Prahy, filmová producentka a režisérka

Dle kvality nabídnutých představení dostane pět až deset nejlepších souborů možnost zahrát svá představení na Malé scéně Hudebního divadla Karlín v průběhu září 2020. Ze soutěžních představení budou vybrána 3 nejlepší (opět díky odborné porotě), nejlepší si odnese Cenu Eduard. Pro nejlepšího je připravena nakonec ještě velká výzva! Ve spolupráci s Hudebním divadlem Karlín uvede své vítězné představení na velké scéně Hudebního divadla Karlín! Těšíme se na přihlášky a spolupráci s mladými talenty! Zde si ještě dovolujeme nabídnout vizualizaci Malé scény HDK, která vznikne v prostoru herecké zkušebny divadla, bude variabilní (jeviště i hlediště bude dle potřeby zajíždět nebo vyjíždět do prostoru) a pojme cca 150 diváků.

... a na závěr něco o Eduardu Tichém:

Eduard Tichý se v mládí vyučil soustružníkem, později se ale po vzoru rodičů živil jako hostinský a kavárník a střídal i různé další způsoby obživy. Přes nelehké začátky se prosadil jako obchodník s uhlím, železnou rudou a jinými komoditami, dokonce i v evropském měřítku. Zabýval se i půjčováním peněz, což nejen na konci 19. století byla velmi výdělečná činnost. Kromě práce miloval také zábavu. Víno ženy zpěv pro něho byly typické. Věnoval se mj. vášnivě hře v karty a na císařském dvoře ve Vídni vyhrál značnou částku peněz (údajně 75.000 zlatých), při svých cestách do zahraničí se inspiroval slavným pařížským kabaretem Folies Bergere a tak se jednoho dne rozhodl postavit divadlo v Praze. Díky tomuto vskutku nevšednímu muži vyrostla v Praze v roce 1881 nádherná divadelní budova, která dnes nese název Hudební divadlo Karlín.