Letní slavnosti staré hudby chystají královský program, diváky pozvou do Versailles

Letní slavnosti staré hudby chystají královský program, diváky pozvou do Versailles

Letní slavnosti staré hudby chystají královský program, diváky pozvou do Versailles

V Praze, 26. dubna - Vskutku královský program nabídne letošní 18. ročník Letních slavností staré hudby s podtitulem „Versailles“. Mezi 11. červencem a 7. srpnem přenese festival hned sedmkrát návštěvníky do ikonického sídla francouzských králů, aby jim v podání špičkových zahraničních interpretů předestřel výběr instrumentálních i vokálních skvostů, z nichž některé budou uvedeny v novodobé premiéře.

Po loňských Benátkách jsme se letos dramaturgicky přesunuli do dalšího významného hudebního centra Evropy 17. a 18. století,“ říká výkonná ředitelka festivalu Josefína Matyášová a pokračuje: „Nechceme ovšem nabízet tisíckrát uvedené skladby. Naším cílem je představit ve své době významná, avšak u nás ne vždy známá díla, ať už se jedná o monumentální chrámovou hudbu, podmanivé operní árie a suity z baletů či lehčí a komornější hudbu, jež zněla v královských komnatách.“

Nadcházející ročník festivalu pokračuje v programové linii připravované ve spolupráci s prestižním Centrem pro barokní hudbu ve Versailles. Výsledkem této úspěšné mezinárodní spolupráce je mimo jiné i úvodní festivalový koncert s názvem Králnebes, který se uskuteční 11. července v kostele sv. Šimona a Judy. Díla složená pro chrámové prostředí za vlády Ludvíka XIV. zazní v podání čtveřice špičkových sólistů a sboru Centra pro barokní hudbu ve Versailles Les Pages et les Chantres za doprovodu orchestru Collegium Marianum a pod taktovkou Oliviera Schneebeliho.

Velkolepý zážitek slibuje závěrečný koncert festivalu Slavnost pro krále Slunce, jenž představí nejkrásnější operní árie a suity z baletů pro Ludvíka XIV. od J.-B. Lullyho, A. Campry a A. C. Destouchese. Koncert, který se koná 7. srpna 2017 ve Dvořákově síni Rudolfina, je jedinečný už tím, že orchestr Collegium Marianum zahraje na kopie nástrojů ze slavného dvorního orchestru, takzvaných „Dvacet čtyři králových houslí“ (Les Vingt-quatre Violons du roi).

Program dále nabídne například španělské a baskické taneční rytmy, jak zněly v 17. století ve Versailles, italské kantáty a árie, jež měla v oblibě korunní princezna Marie Josefa Saská, kompozice pro violu da gamba určené přímo pro královské komnaty nebo skladby pařížských autorů ovlivněných G. Ph. Telemannem. To vše v podání světově uznávaných interpretů, jakými jsou renomovaný španělský soubor Euskal Barrokensemble, sólisté slavné Hofkapelle München, jeden z nejvýraznějších cembalových virtuosů současnosti Jean Rondeau, italská sopranistka Raffaella Milanesi spolu s Ensemble Odyssee z Holandska či gambový Hathor Consort z Belgie.

Online rezervace a předprodej vstupenek na všechny festivalové koncerty začíná 26. dubna. Více informací na www.letnislavnosti.cz.

Program letošních slavností staré hudby otevřou 11. července v kostele sv. Šimona a Judy velká moteta pro slavnostní liturgii od Michela-Richarda de Lalanda. V programu nazvaném Král nebes zazní velkolepá díla, která vznikala pro rozlehlou a okázalou Královskou kapli, již nechal vystavět zakladatel Zámku ve Versailles Ludvík XIV. Novodobé premiéry díla se za řízení Oliviera Schneebeliho ujmou tři špičkové soubory: sbor Centra pro barokní hudbu ve Versailles Les Pages et Les Chantres, rozšířený orchestr Collegium Marianum a čtveřice věhlasných sólistů – Chantal Santon-Jeffrey, Reinoud Van Mechelen, François Joron a Lisandro Abadie.
 
Večer s názvem Duel du gamba připomene 17. července v Letním refektáři Strahovského kláštera dva legendární virtuosy na violu da gamba. Marin Marais a Antoine Forqueray byli rivalové, kteří představovali dva zcela odlišné póly muzikality i temperamentu: O Maraisovi se mluvilo jako o andělském hudebníkovi, Forqueray hrál prý přímo ďábelsky. Do této atmosféry přelomu 17. a 18. století nás v dílech obou soupeřů a dalších autorů přenese renomovaný belgický ansámbl Hathor Consort v čele s Rominou Lischkou.

Sólo pro krále zazní 20. července Tereziánském sále Břevnovského kláštera. Za cembalo usedne Jean Rondeau, jehož virtuózní hra nás přenese do časů, kdy v pokojích Ludvíka XIV. zněl „clavecin“, jak zní vznešený francouzský název nástroje. J. Ch. de Chambonnières, J.-H. D’Anglebert či F. Couperin napsali díla, jež se v krásném prostředí Břevnovského kláštera budou vyjímat stejně působivě jako kdysi v královských komnatách ve Versailles.

V průběhu večera s názvem Dantza bude Zámek Troja 24. července pulsovat španělskými a baskickými rytmy, které se ve Versailles za Ludvíka XIV. mísily s francouzskou hudbou. Průvodcem nad jiné povolaným bude Euskal Barrokensemble, tedy „Baskický barokní soubor“, vedený mistrem barokní kytary a rodákem z Bilbaa Enrikem Solinísem.

Souvislosti mezi Trojou a Odysseem jsou v kulturním světě dobře známy. 31. července však dostanou nový náboj. Renomovaný nizozemský soubor Ensemble Odyssee nebude na Trojském zámku řinčet zbraněmi, ale spolu s věhlasnou italskou sopranistkou Raffaellou Milanesi nás uvede do Salónu korunní princezny Marie Josefy Saské, matky Ludvíka XVI. To ona totiž přispěla k tomu, že u francouzského dvora získávala rostoucí vliv hudba vlašská, zastoupená těmi největšími jmény své doby, včetně Antonia Vivaldiho či Leonarda Lea.
 
Galantní konverzaci povede 2. srpna v inspirativním prostředí Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě Georg Philipp Telemann se svými francouzskými následovníky Louisem-Gabrielem Guillemainem a Jeanem-Josephem Cassanéou de Mondonvillem, jimž zcela učarovaly jeho Pařížské kvartety. Těmi, kdo tuto košatou a fascinující hudební debatu převedou do 21. století, budou sólisté vynikající německé Hofkapelle München v čele s houslistou Rüdigerem Lotterem.

Velkolepé finále letošních Letních slavností staré hudby se odehraje 7. srpna ve Dvořákově síni Rudolfina. Nese název Slavnost pro krále Slunce a uvede nejkrásnější operní árie a suity z baletů pro Ludvíka XIV. od Andrého Campry, Jeana-Baptisty Lullyho a Andrého Cardinala Destouchese. V áriích se zaskví jedinečný soprán šarmantní belgické sopranistky Jodie Devos. Rezidenční soubor Collegium Marianum se pod vedením francouzského koncertního mistra Patricka Cohën-Akenina předvede v mimořádně rozšířené podobě, přičemž část orchestru bude hrát na kopie unikátních smyčcových nástrojů z jedinečného versailleského orchestru Vingt-quatre Violons du roi (Dvacet čtyři králových houslí), který zažil největší slávu za vlády Ludvíka XIV.
 

Doprovodná akce festivalu:
Ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze zařadil pořadatel do programu atraktivní doprovodnou akci: 13. července bude v Kině 35 promítán záznam proslulé baletní komedie Měšťák šlechticem (Le Bourgeois Gentilhomme) o pěti jednáních od Molièra a Jeana-Baptista Lullyho, uvedené poprvé na zámku Chambord v roce 1670. Záznam pochází z roku 2014 z pařížského Théâtre Trianon.

Toto představení v provedení souboru Le Poème Harmonique (umělecký vedoucí Vincent Dumestre, režie Benjamin Lazar) způsobilo v době svého vzniku skutečnou senzaci. Scénická rekonstrukce barokního divadla, na níž se podílel ansámbl hudebníků, zpěváků, tanečníků a herců, oslovila široké spektrum posluchačů.

Osmnáctý ročník festivalu pokračuje v programové linii připravované ve spolupráci s prestižním Centrem pro barokní hudbu ve Versailles (Centre de musique baroque de Versailles – CMBV), na níž se podílí také Francouzský Institut.

Vstupenky je možné rezervovat i zakoupit online přímo na www.letnislavnosti.cz, a to od 26. 4. 2017. Festivalové centrum na adrese GALERIE 1 ve Štěpánské 47, Praha 1 je otevřeno každou středu od 10.00 do 18.00 hodin (kromě 5. 7. 2017)předprodej vstupenek zde bude zahájen 10. 5. 2017.