Kristýna Freiová: Lucifer a Markétka

Kristýna Freiová: Lucifer a Markétka

Kristýna Freiová: Lucifer a Markétka

Historicko-milostná fantasy s reálnými postavami

Kristýna Freiová: Lucifer a Markétka

Píše se rok 1748 a ve Frankfurtu nad Mohanem se schyluje k důležité události. Městskou branou přijíždějí dva cizinci, jedním z nich je Laurent, nesmrtelný hrabě de Saint-Germain, a druhým je muž, jehož přítomnost by nikdo neočekával. Laurentovým novým přítelem a učitelem totiž je sám Lucifer. Ten dává našemu hrdinovi novou identitu a představuje ho jako Karla Johanna Fausta, filozofa, učence a alchymistu. Společně s Luciferem se Laurent stává středobodem společenského života starého říšského města, seznamuje se s krásnou Markétkou a podléhá kouzlu Elizabety, provdané za císařského radu Johanna Caspara Goetha. Autorka rozehrává historickou a milostnou fantasy, zalidněnou reálnými historickými postavami i postavami nadpřirozenými, které ovlivňují osudy skutečných lidí.

Volné pokračování autorčina předcházejícího románu Nesmrtelný hrabě nevšedním způsobem vypráví příběh rodičů Johanna Wolfganga Goetha a postav, které jednoho z největších autorů světové literatury možná inspirovaly k napsání jeho nesmrtelného díla o doktoru Faustovi.

Ukázka z knihy:

„Následoval jsem jej. Stal jsem se jeho stínem snad proto, že byl jediný, kdo mě po staletích odloučení spatřil. Pohlédl na mou pravou podobu, shlédl na mne a neodvrátil tvář, uvěřil mi, byť nemusel.

Kráčel jsem s ním ve smutečním průvodu, jenž naposledy vyprovázel ostatky švédské panovnice. Toulal jsem se s ním italskou krajinou i městy, jejichž krása mi tak dlouho unikala. Prohlížel jsem si sochy, usedal do lavic ztichlých kostelů či naopak naslouchal bohabojným slovům kněze, avšak lidským okem nespatřen, ani Laurent sám o mé přítomnosti nevěděl.

To on mne vyprovokoval, to on mi podal ruku, kterou jsem přijal bez okolků a výhrad, s vděčností. Vždyť od onoho dne, kdy se bouře proháněla nad příbytky Izraelitů, aby zahnala hloupost, omezenost a nenávist, jež jsem pomohl stvořit, aby smáčela rány umírajícího na kříži, jsem s lidskou bytostí nepromluvil. Skryl jsem se před jejich zraky, skryl jsem se sám před sebou. Skryl jsem se před vinou, před hanbou, po které jsem zároveň prahnul.

Toužil jsem po vytrestání, jako by ho i tak bylo málo. Ale právě můj nový přítel, ano, začal jsem ho tak nazývat, aniž by o tom měl tušení, mě vysvobodil z tenat, do nichž jsem sám sebe uvrhnul. Nešlo o slova, jež by mi věnoval, o pohled, jakékoliv gesto, ale o jeho pouhou přítomnost. Šlo o to, co dokázal. Zatoužil jsem po tom, aby takových jako on bylo víc."

Kristýna Freiová (*1988) je mladá česká autorka, absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Literární akademie Josefa Škvoreckého obor Tvůrčí psaní a publicistika. V uplynulých třech letech vydala romány Galilejec (2017) a Nesmrtelný hrabě (2019). V minulosti působila jako novinářka a publicistka, nyní píše raději knížky a snaží se v nich přimět čtenáře dívat se na svět odlišným způsobem. Ve svých knihách se snaží nacházet odpovědi na základní otázky lidského bytí a osudu. Zas a znovu se ptá, kde leží hranice naší reality? Kam až sahá lidská představivost? Co je zlo a co dobro? A není nadpřirozeno jen přirozeností, kterou jsme ztratili...?

Kristýna Freiová: Lucifer a Markétka, vydává nakladatelství Brána, 240 stran, doporučená cena 269 Kč