Knižní novinky připomínají 70. výročí konce druhé světové války

Knižní novinky připomínají 70. výročí konce druhé světové války

Knižní novinky připomínají 70. výročí konce druhé světové války

U příležitosti 70. výročí konce druhé světové války vydává nakladatelství Euromedia několik titulů, které se tomuto nejničivějšímu válečnému konfliktu v dějinách lidstva věnují. Vychází román loňského vítěze Literární ceny Knižního klubu, životní příběh Němky narozené v Praze, osudy bojovníků Hitlerovy dětské armády i studie německé společnosti pod vládou Hitlera.

„Do edičního plánu, jsme u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války, zařadili několik titulů, které se touto krvavou etapou v dějinách lidstva zabývají. V paralele se současným světovým děním jsou tyto knihy více než aktuální,“ říká Helena Čudová, programová ředitelka nakladatelství Euromedia.

Jako připomínku válečného konfliktu, který změnil charakter světa, vydává Euromedia knihy různých žánrů od románu po literaturu faktu. Na pultech knihkupectví se 7. května objeví román Hranice. Jedná se o druhou knihu Dalibora Váchy, loňského vítěze Literární ceny Knižního klubu za román Červenobílá. Vystudovaný historik v ní líčí cestu československých vojáků ze Sovětského svazu na západ. Zaměřuje se především na drama bojů o Kyjev a Dukelský průsmyk a stejně jako v předchozím Váchově díle se opět potkáváme se skutečnými i fiktivními postavami.

Osudy dětských vojáků v řadách jednotek Waffen-SS přibližuje titul Hitlerova dětská armáda od německého historika Haralda Stutta. Jedním z mladistvých chlapců, které povolali před koncem války na frontu, byl i spoluautor knihy, Hamburčan Günter Lucks. Jeho příběh Stutt již dříve zpracoval a vydal pod titulem Byl jsem Hitlerův poslední rekrut.

Kniha Praha-Vinohrady, Čáslavská 15 je autobiografií Eriky Härtl Coccolini. Erika, původem Němka, se narodila v Praze a prožila zde i druhou světovou válku. Krutým zážitkem pro osmileté dítě bylo Pražské povstání v květnu 1945 a násilnosti, které je provázely. Autorka vzpomíná také na život ve sběrném táboře na Hagiboru a odsun do Hesenska.

Příčiny ničivého válečného konfliktu, který poznamenal životy miliony lidí, analyzuje studie německého historika Norberta Freie Stát pod taktovkou vůdce. Autor v ní přináší komplexní pohled na německou společnost pod vládou nacistů. Nakladatelství Euromedia vydává její přepracované a rozšířené vydání, které vyšlo v několika světových jazycích.

Dalibor Vácha: Hranice

Druhá světová válka na východní frontě, cesta československých vojáků na západ. Kniha je rozdělena na dva oddíly, první pojednává o bojích v Kyjevě a druhý o bitvě o Dukelský průsmyk. Opět se zde objevují postavy historické a fiktivní, mezi hrdiny knihy patří i ženy, které sloužily v čs. armádním sboru. Román končí momentem, kdy čs. sbor dosáhl na východní hranici Československa. 

Počet stran 320, MOC 299 Kč

Euromedia Group, k. s. – Knižní klub v roce 2015

Harald Stutte, Günter Lucks: Hitlerova dětská armáda
 

Bylo jim teprve šestnáct let. Z Hitlerových chlapců vycepovali v rychlokursech vojáky, aby je pak na jaře 1945 povolali do Waffen-SS a nasadili do dávno prohrané války. Tyto děti ale nebyly v žádném případě „bojeschopné“, natož aby se staly „mužstvem“. Režim zneužil jejich horlivosti, za niž chlapci zaplatili vysokou cenu. Kniha obsahuje příběhy svědků doby, pamětníků málo známé kapitoly druhé světové války. Autoři vylíčili osudy osmi z nich.

Z německého originálu přeložil Jiří Lexa

Počet stran 200, MOC 249 Kč

Euromedia Group, k. s. – Ikar v roce 2015

Erika Härtl Coccolini: Praha-Vinohrady, Čáslavská 15

Životní příběh Eriky Härtl Coccolini, Němky narozené v Praze. Druhou světovou válku prožila malá Erika s matkou převážně v Praze a na své rodné město si uchovala mnoho zajímavých vzpomínek. Krutým zážitkem pro osmileté dítě bylo Pražské povstání v květnu 1945 a násilnosti, které je provázely. Eričina matka se pokusila o sebevraždu a byla umístěna v ústavu pro choromyslné v Bohnicích. Dívka se spolu s ostatními německými obyvateli domu v Čáslavské ulici ocitla ve sběrném táboře na Hagiboru. V dubnu 1946 matka nevyužila možnosti požádat o československé státní občanství, a tak byly obě v jednom z posledních transportů odsunuty do Hesenska v americkém okupačním pásmu, kde strávily velmi krušné období…

Z německého originálu přeložil Milan Kouřimský

Počet stran 256, MOC 279 Kč

Euromedia Group, k. s. – Ikar v roce 2015

Norbert Frei: Stát pod taktovkou vůdce

 

V politickém, sociálním, hospodářském a kulturním vývoji třetí říše lze od „uchopení moci“ až po její zánik rozlišit tři fáze: formování režimu, krvavě završené „Röhmovým pučem“, konsolidaci ve znamení rozvoje „vůdcova mýtu“, kdy se dočasně stává realitou „národní pospolitost“, a konečně výraznou radikalizaci po vypuknutí druhé světové války. Přepracované a rozšířené vydání osvědčeného, do mnoha jazyků přeloženého komplexního historického obrazu německé společnosti za nacionálního socialismu.

Z německého originálu přeložil Vladimír Čadský

Počet stran 288, MOC 299 Kč

Euromedia Group, k. s. – Knižní klub v roce 2015

Euromedia Group, k. s. (dále jen EMG) patří mezi největší firmy podnikající v rámci knižního trhu v České republice. Vlastní nakladatelské značky Knižní klub, Odeon, Ikar, Universum a YOLI. Pod názvem Knižní klub provozuje EMG čtenářský klub, který má přibližně 200 000 členů. EMG je vlastníkem knižního velkoobchodu, internetového knihkupectví bux.cz a obchodu s elektronickými knihami ebux.cz. Od 1. března 1999 je generálním ředitelem společnosti Ing. Andreas Kaulfuss, MBA. Majitelem EMG je společnost Arraviet, s.r.o. www.euromedia.cz