Kláštery v Českém Krumlově se poprvé v historii otevřely návštěvníkům

Kláštery v Českém Krumlově se poprvé v historii otevřely návštěvníkům

Kláštery v Českém Krumlově se poprvé v historii otevřely návštěvníkům

Kláštery v Českém Krumlově se poprvé v historii otevřely návštěvníkům

Rozsáhlý soubor klášterních budov v Českém Krumlově slavnostně otevřel své brány v pátek 11. prosince zástupcům realizačních týmů, vedení města a dalším hostům. Veřejnosti je unikátní trojklášteří, které se rozprostírá na ploše severního meandru řeky Vltavy, s kompletními expozicemi přístupné od soboty 12. prosince. Během adventního období se v klášterech konají mimořádné akce pro všechny generace.

Otevreni_klasteru 

Komplex klášterů v Českém Krumlově zaujímá rozlohou hned druhé místo po krumlovském zámku. První zmínka o klášterech pochází z roku 1350, kdy paní Kateřina založila se svými syny Joštem, Oldřichem, Petrem a Janem dvojí konvent bratří a sester řádu sv. Františka.
Českokrumlovské kláštery nabízejí všem zájemcům, zvláště pak dětem, mládeži a rodinám s dětmi, ukázku toho, jak se vedl středověký klášterní život, jakou roli v něm sehrála kultura, historie a umění. Historický komplex je interaktivním prostorem pro poznání a zážitky.

 

Stálé expozice, které jsou otevřeny denně (včetně vánočních svátků, Silvestra a Nového roku), umožňují lidem nahlédnout za zdi středověkého kláštera, na chvilku v něm žít a osvojit si tehdejší kulturu i umění. „Součástí stálých expozic je také interaktivní expozice, expozice o životě a umění minoritů, další o životě klarisek a expozice pivovarnictví. Součástí areálu jsou rovněž řemeslné dílny, v nichž si můžete vyrobit vlastní výrobek ze sedlářské, knihtiskařské či keramické dílny,“ informuje manažerka vnějších vztahů Vladana Bílková. Neméně zajímavé části expozice najdou podle jejích slov návštěvníci v historických krovech klášterů i sklepení, k zajímavostem patří též venkovní miniexpozice orloje či model středověkého jeřábu.

 

V areálu klášterů se vedle stálých prohlídkových tras pravidelně konají rozmanité akce – výstavy, divadelní představení i koncerty. Každou adventní sobotu se ve Velkém sále bývalého konventu klarisek vypráví o vánočních tradicích, zájemci procházejí speciální vánočně laděnou prohlídkovou trasu a kulturní nadšenci si užívají divadelní představení na motivy vánočního příběhu o Františku z Assisi. Návštěvníci klášterů si v prosinci rovněž mohou prohlédnout výstavu dochovaných klášterních jesliček s tradičními vyřezávanými figurkami z poloviny 19. století, které byly zapůjčeny Řádem Křižovníků s červenou hvězdou.

 

Vedle tematických akcí v průběhu roku poskytují kláštery v Českém Krumlově prostor pro celoroční vzdělávací a volnočasové programy, například semináře či workshopy s rozličnou nabídkou témat.