Jak najít správnou cestu?

Jak najít správnou cestu?

Jak najít správnou cestu?

 

Opět přicházím s příběhem ze života jednoho z klientů, ale bude vám pravděpodobně připadat jako váš vlastní, pokud jste ve věku, kdy po prvních nezdarech, vybíráte životního partnera.

30i letá žena, říkejme jí slečna S., přišla s dotazem, kterého ze dvou adeptů na život si vybrat. Po samozřejmém rozboru osobností všech aktérů, včetně její kompatability s mužem číslo 1. a mužem číslo 2, jsme si sice potvrdily, že  informace sedí, byť neznám osobně ani jednoho z nich, ale přišlo rozčarování slečny S.  A to tehdy, když jsem jí oznámila, k jejímu překvapení, že jí sice pomohu utřídit informace o osobnostech a průběhu vztahů vedle každého jednoho z  obou partnerů, ale  to samotné rozhodnutí –  zůstává na ní. Většina z nás totiž, je-li v patové situaci, čeká rozhřešení od  okolí. Či nezasvěceného člověka, hlavně aby podvědomě nemuseli přijmout zodpovědnost za chyby.

Jaké překvapení bylo pro slečnu S., že ať už se rozhodne pro jedničku, či dvojku, průběh a výsledek bude stejný.Konec vztahu a muž číslo 3, který jí zůstane po boku, jakmile projde tento úsek svého života.  Jde jen o zkušenost, kterou má vedle tohoto partnera načerpat a umět se jí postavit a následně ji vyřešit. A to je to hlavní, o co v životě každého z nás běží. Neutíkat před problémy nebo řešením životních situací, protože útěkem se nám dostane jen opakování té samé situace, akorát v jiném obsazení hráčů.

Rozhřešení už teď znáte. Ale určitě vás přirozená lidská zvídavost, která nás odlišuje od říše zvířat, nutí ptát se, co nabízel muž číslo1 a muž číslo 2. Že osobnosti obou adeptů si byly podobné, je vám už v tuto chvíli jasné. Tedy, konec vztahu s mužem č.1 proto, že bude příliš sama na všechna společná řešení, protože se bude víc věnovat kariéře a svým koníčkům. S mužem č.2 bude opět na všechna řešení sama, akorát pro jiný důvod a to ten, že ji nechá vše zařídit, o vše se postarat a svou troškou jaksi nepřispěje, protože nebude umět. Důvod konce stejný, ze vztahu ji odvede jiný muž, co se nabídne řešit život společně.  Muž č.1 jí sice nabídne hmotné zajištění, ale bez fyzické účasti. Muž č.2 nabídne mnoho citu, ale se zbytečnou odevzdaností, bez akce. Je teď na slečně a brzy mladé paní, kterou z podobných zkušeností vybere jako schůdnější. Než přijde na další konzultaci proto, protože bude řešit, jestli má ze vztahu odejít za oním třetím mužem. Konec tohoto příběhu už ale zná i ona i vy. Teď se ptáte, proč tedy přijde, když už osudové nastavení zná? přemýšlejte malou chvíli……ano! Protože si bude chtít ověřit, že je to on a její správné rozhodnutí v životní situaci. Dnes už ale ví, že jí jen pomohu utřídit informace, které má a zná a rozhodnutí bude muset udělat sama, tak jako každý z nás. Ale znát vody, ve kterých plaveme a potvrdit si své dojmy, je pro nový krok velmi důležité. Přeji i vám všem správná a neunáhlená rozhodnutí, aby i váš život se rozvíjel plnohodnotným směrem a ne jen planým opakováním už zažitých situací.