Informace pro novináře

Informace pro novináře

Informace pro novináře

POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením se přes léto stala zapsaným ústavem.

Jedná se právní formu, která je stejně jako obecně prospěšná společnost, vhodná pro poskytovatele sociálních a jiných služeb. Je vhodná pro subjekty s diverzifikovanou činností, kdy jedna může být finančně stabilní až zisková a druhá ve ztrátě.

Zapsaný ústav nám vytváří lepší podmínky pro vlastní sociální podnikání, kterým naplňujeme poslání organizace a snažíme se zajistit další nezávislé zdroje pro poskytování sociálních služeb.


Co je POHODA?

POHODA, z. ú. je nezisková organizace, která poskytováním sociálních služeb podporuje normální, důstojný život lidí s postižením.

POHODA je zřizovatelem sociálního podniku kavárna Bílá Vrána (Ve Smečkách 5, Praha 1), která dlouhodobě zaměstnává lidi s mentálním postižením.

POHODA, z. ú. provozuje chráněné bydlení, denní stacionář, osobní asistenci a terénní odlehčovací služby.