Hypersenzitivní lidé mezi námi

Hypersenzitivní lidé mezi námi

Hypersenzitivní lidé mezi námi

Hypersenzitivní lidé mezi námi

Vysoká senzitivita od mínusu k plusu
V nakladatelství Noxi vychází jedinečná kniha pro všechny lidi, kteří cítí víc a jinak než ostatní. V současnosti mezi námi žije kolem 20 % hypersenzitivních lidí a tato kniha není určená pouze jim, ale všem lidem, kteří s nimi přicházejí do styku.
Asi 15 až 20 % lidí přijímá víc podnětů ze svého okolí než ostatní, a to mnohem intenzivněji. Toto nadání silněji vnímat svět je častokrát výhodou. Mnozí hypersenzitivní lidé jím však trpí – jsou zranitelnější, snadněji podlehnou stresu a mají tendenci o sobě pochybovat.
Autor knihy je psychologicky fundovaný poradce, který pomáhá hypersenzitivním lidem konečně pochopit, proč jsou „jiní“. Rolf Sellin jim ve svojí knize ukazuje, jak mohou ovlivňovat vlastní vnímání a lépe se mentálně chránit. Hypersenzitivita se tak opět stane sama sebou, nadáním pro velké vnitřní bohatství.
Kniha Hypersenzitivní lidi mezi námi se neomezuje pouze na definici a popis tohoto jedinečného jevu. Spíše se zaměřuje na způsoby a metody jak hypersenzitivitu konstruktivně využít, protože vysoká citlivost je pro lidi největší výhodou, stejně jako největší slabinou.

 
Ukázka:

Vysoká senzitivita je nadání. To však ještě nic neříká o tom, zda člověk toto nadání uzná jako dar a konstruktivně ho využije. Kdo senzitivněji vnímá než druzí, ten může potenciálně taky zažít víc radosti, životního štěstí a vnitřního bohatství. Kromě toho se vysoká senzitivita může příznivě projevit na vnějším úspěchu člověka. Ve všech životních oblastech může být výhodou jak pro člověka samotného, tak pro jeho okolí. Je tu například vedoucí oddělení, který přesně vnímá, do jaké míry může kterého spolupracovníka zatížit, prodavač, jenž přesně cítí, co si zákazník přeje, inženýr, který hypersenzitivní lidé mezi námi tuší, jakým směrem se pohybuje technický vývoj, technik, jenž má cit pro zjištění příčin poruch, galerista, který vnímá vývojový potenciál umělců a ty s největšími vyhlídkami už zavčas připoutá ke své galerii, vysoce senzitivní výkonný sportovec, jenž přesně ví, jak dalece se může zatížit a od kterého okamžiku by mu jeho trénink mohl škodit, matka, jež dokáže přesně odhadnout, do jaké míry smí svému dítěti pomáhat a odkdy by její pomoc dítě oslabila a učinila ho nesamostatným. Avšak existují i jiní vysoce senzitivní lidé: Ti, kteří přehlížejí vlastní potřeby, protože tím více vnímají potřeby druhých, zanedbávají sebe sama, drží se ve svých přáních zkrátka a pak jsou nespokojení. Pak jsou tu takoví, kteří se vyhýbají všem konfliktům a nejsou schopni včas rozpoznat a obhájit vlastní pozici a kteří pak žijí jen ve sporu s jinými. Nebo takoví, kteří ztroskotají na svém vlastním nároku na práci, protože se nespokojují jen s tím, co se po nich žádá, ale vydávají ze sebe mnohem víc. Podobně si počínají takoví, kteří na sebe nakládají problémy druhých a vůbec se nedostanou k tomu, aby vnímali vlastní problémy. Jsou mezi námi i ti, kteří mají vyvinutý smysl pro všechno rušivé a neblahé a natolik se do toho noří, že pak opomíjejí všechny ostatní možnosti života.