Hlasujte pro nejlepší vědecké video

Hlasujte pro nejlepší vědecké video

Hlasujte pro nejlepší vědecké video

Hlasujte pro nejlepší vědecké video, které získá 100 tisíc Kč – Cena Neuron Prima ZOOM 2016

Soutěž Cena Neuron Prima ZOOM hledá již třetím rokem autora nejlepšího snímku popularizujícího vědu, který od NF Neuron získá odměnu 100 tisíc korun a spolu s ní pomoc se zviditelněním videa. Odteď až do 31. března může pro svého favorita na stránkách www.CenaNeuronPrimaZOOM.cz hlasovat široká veřejnost.

Třetí ročník soutěže, jejímž cílem je předvést, že je věda zábavná, přinesl opět zvýšený zájem – do soutěže byly přihlášeny desítky videí představující nejrůznější vědecké obory. Jejich autoři v nich nabízejí rozmanitý přístup ke zpracování i osobitý kreativní počin. „Věda i film mají v Česku skvělou úroveň, na rozdíl od zemí se silnou tradicí komunikace vědy filmem se ale jen postupně učíme tyto dva světy propojovat. Skvělou zprávou je, že úroveň přihlášených snímků každým rokem roste. Věříme, že i do budoucna bude cena tomuto trendu výrazně pomáhat,“ uvedla Hana Křepelková Rezková z NF Neuron.

Každý rok se do hlasování může zapojit také široká veřejnost, a pomoci tak určit, kdo se stane nejlepším českým popularizátorem, který pomocí videa odkrývá kouzla vědy. Na stránkách soutěže www.CenaNeuronPrimaZOOM.cz mohou letos fanoušci vědy i filmu hlasovat pro některé ze 15 nejlepších videí, která postoupila do užšího výběru. Po skončení hlasování veřejnosti vybere odborná porota složená jak z předních odborníků, tak z vítězů prvních dvou ročníků soutěže toho, kdo si odnese odměnu 100 tisíc korun.

Porota posuzuje zejména schopnost převést složitou problematiku do srozumitelné a přitažlivé formy, originalitu zpracování a dramaturgii. Důležité také je, jestli video dokáže pro vědu nadchnout širokou veřejnost,“ dodává Hana Křepelková Rezková z NF Neuron.

„V roce 2014 jsem soutěž vyhrál se svým prvním filmem, kvůli kterému jsem sepsal příběh a scénář. Poprvé jsem se také pokusil vysvětlit posloupnost biologických myšlenek v poměrně omezeném čase tří minut, což pro mě byla obrovská zkušenost, díky které se mi otevřely další možnosti spolupráce – například mám vlastní televizní rubriku,” uvedl Petr Juračka, vítěz prvního ročníku Ceny Neuron Prima ZOOM, a doplňuje: „Při letošním výběru budu opět upřednostňovat vtipné a snadno pochopitelné snímky s patrným vlastním přínosem autora. Věřím totiž, že správná popularizační videa by nás měla nejenom poučit, ale také bavit.“

Ceny budou slavnostně předány 18. května 2016 na akci Neuron Science Future, kde každoročně přebírají Ceny Neuron za vynikající vědecké výsledky mladí vědci do 40 let.

Vítězové předchozích ročníků:

2014 – Tajemná efipia – Petr Juračka z Katedry ekologie PřF UK představil v krátkém videu fascinující svět pod vodou.

2015 – Vliv stresu na imunitu – Kateřina Traburová a Šimon Štefanides představili v krátkém snímku psychoneuroimunulogii, nový a rychle se rozvíjející vědní obor.

Nadační fond Neuron na podporu vědy

Nadační fond Neuron na podporu vědy je moderní nezisková organizace, která rozvíjí mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v České republice. Z prostředků mecenášů uděluje Neuron Impulsy ve výši 6 000 000 Kč na vědecké projekty v oborech biologie, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy.

Špičkovým vědcům uděluje Cenu Neuron za přínos světové vědě, nadějným mladým vědcům pak Cenu Neuron pro mladé vědce spojenou s odměnou 250 000 Kč. Fond se významně angažuje v popularizaci vědy, jejímž prostřednictvím chce přispívat k celkovému zvýšení prestiže vědy v české společnosti.

Novým projektem je Expedice Neuron, která navazuje na slavnou éru výprav českých vědců. Neuron ale nepomáhá pouze zkušeným vědcům s výjimečnými mezinárodními výsledky – vyhledává i malé/mladé vědce, kteří se teprve rozmýšlejí, kam svou vědeckou dráhu namíří. Již třetím rokem také pořádá soutěž o nejlepší vědecké video Cena Neuron Prima ZOOM, ve které dává prostor veřejnosti, aby formou krátkého srozumitelného videa přiblížila nějaký vědecký obor.