Herci z Přístavu nejsou lhostejní vůči násilí

Herci z Přístavu nejsou lhostejní vůči násilí

Herci z Přístavu nejsou lhostejní vůči násilí

Herci z Přístavu nejsou lhostejní vůči násilí

Herci z primáckého seriálu Přístav se zapojili do boje proti domácímu násilí. Do kampaně intervenčních center ČR, která se jmenuje Mlčení bolí, se nechali nafotit s páskou přes ústa.

Kampaň má vyjadřovat poselství, že je potřeba zbourat veškerá tabu týkající se domácího násilí, že je nutné o něm co nejvíce mluvit, a tím informovat veřejnost. A hlavně - že o něm musí promluvit samy oběti násilí.

„S domácím násilím především psychického rázu jsem se ve svém blízkém okolí setkala. Tyto případy jsou mnohdy velmi skryté, oběť si dost často ani neuvědomuje, nebo nechce připustit, že je na ní pácháno nějaké násilí, nebo že je manipulována. A pokud si to uvědomuje, často mlčí, protože neví, co má dělat, nebo si myslí, že si takové jednání zaslouží. Považuje situaci, ve které se nachází, za normální. Za svůj úděl. Takové násilí se nemusí dít jen doma, ale často i v pracovním kolektivu. Je to jedno z témat, na které jsem se zaměřila v souvislosti se svým studiem a také prací psychoterapeutky. Věnuju se koučinku a některých lidí, s nimiž pracuji, naslouchám jim, se tento problém týká. Každý člověk by v sobě měl najít sílu, aby se manipulaci a násilí postavil a dokázal se mu bránit. Neměl by dovolit nechat si ubližovat,“ říká Kateřina Kaira Hrachovcová.

Kateřina Kaira Hrachovcová 

Petr Vágner prohlásil, že ho v souvislosti s kampaní překvapilo, že domácí násilí se zdaleka netýká jen žen a dětí, ale i mužů. „Jsem moc rád, že se do této kampaně zapojilo hodně mých kolegů ze seriálu Přístav. Když jsem tuto nabídku dostal i já, neváhal jsem ani minutu. Myslím, že o tomto tématu by se mělo mluvit co nejvíc, aby byli lidi všímavější ke svému okolí a snáz třeba poznali, že někdo bojuje s domácím násilím, ale sám ten boj nezvládne a potřebuje pomoc,“ vysvětluje Petr Vágner.Petr Vágner

Filip Blažek prozradil, že v souvislosti s touto kampaní zažil velmi zvláštní souhru okolností. „Do spotu jsem si vybral větu ´První facka nikdy není poslední´. A když jsme jej dodělali, odjel jsem na natáčení filmu Tomáše Vorla, v němž hraju násilnického taxikáře, který mlátí svou ženu. Zrovna jsme natáčeli jednu dost ošklivou scénu, kdy dám své filmové ženě facku, až upadne. Na domácím násilí je nejhorší, že jeho součástí jsou i děti. Žena – když v sobě najde sílu, může odejít, ale děti se nemají jak bránit. Proto je dobře, že někdo na tuto problematiku upozorňuje,“ říká Filip.
 Filip Blažek

Olga Želenská přiznala, že zná konkrétní případy lidí, kteří čelí domácímu násilí. „Mé dvě kamarádky takto žijí už spoustu let. Snažím se jim pomoct alespoň tím, že s nimi telefonuju a vyslechnu je, často jim mluvím hodiny do duše a vysvětluju jim, co by měly udělat. Ale ony si bohužel nedají říct. Násilí se neobjevuje jen mezi partnery, ale třeba i ve školách, případy šikany jsou velmi časté. A většinou bohužel šikanují své spolužáky ty děti, které doma vidí, jak tatínek bije maminku,“ zamýšlí se Olga Želenská.Olga Želenská


Do kampaně se zapojila také Jitka Schneiderová, která se stejně jako její kolegové nechala slyšet, že se o tomto problému musí mluvit co nejvíc.

 Jitka Schneiderová

NEMLČÍM NA FACEBOOKU

Přidejte ke své fotce na Facebooku

logo Mlčení Bolí a podpořte tak boj

s domácím násilím.