Dokumentární film MOJE STOLETÍ

Dokumentární film MOJE STOLETÍ

Dokumentární film MOJE STOLETÍ

Film MOJE STOLETÍ je mozaikou příběhů ze života 25 stoletých obyvatel, od vzniku Československa až po současnost. Dokument se dotýká zlomových okamžiků 20. století, zachycuje ale i zázrak stoleté existence v pozoruhodné směsi různých lidských  charakterů a přístupů k řešení zásadních životních otázek.

Novinářské projekce se zúčastní i jeden z respondentů - nejstarší český skaut  pan Eda Hroznýš Marek (102let), který se chystá v brzké době na tandemový seskok s padákem a samozřejmě i režisérka snímku Theodora Remundová.  

 

Režisérka Theodora Remundová sleduje subjektivní svědectví pětadvaceti žijících stoletých lidí o historii naší republiky. Její pozornost se soustřeďuje na zásadní momenty osobních příběhů hlavních protagonistů.  V podstatné zkratce, ale přísné konkrétnosti se dotýká základních životních situací: dětství, první láska, manželství, rodičovství, profesní naplnění, životní styl – jeho změna, smrt (blízkých), samota.  Podstatné útržky příběhů dává do souvislosti s fakty společenských proměn „velkých“ dějin republiky. Výsledná mozaika zdůrazňuje individuální prožitky, postoje názory, reflektuje proměnu času, dojímá v dotecích s dobou dávno minulou skrze bezmála zázrak živého, stoletého člověka. Hlavním záměrem projektu je zmapovat osudy spoluobčanů, kteří se narodili v roce 1918, kdy vzniklo samostatné Československo. V osudech stoletých tvůrci reflektují hlavní události sta let republiky. Autorka pracuje se zlomovými událostmi, které měnily či utvářely českou národní identitu. „Dokumenty Theodory Remundové propojují malé osobní dějiny s velkými národními dějinami. Vzniká tak výjimečné, pravdivé a především osobní svědectví,“ říká o projektu dramaturg Josef Albrecht a dodává: „Zvlášť pozoruhodné je sledovat, jak čas odděluje v pamětech stoletých lidí podstatné od nepodstatného.“ „Na všech těch stoletých obdivuji jejich energii, vitalitu, moudrost a vesměs pozitivní přístup k životu.  Jejich příběhy vytvářejí neuvěřitelně barevnou a pestrou mozaiku století naší státnosti,“ uzavírá kreativní producentka Lenka Poláková.

scénář a režie: Theodora Remundová // dramaturgie: Josef Albrecht // výkonná producentka a vedoucí produkce: Olga Grossmannová // hlavní kameraman: David Čálek // kreativní producentka: Lenka Poláková