Díky Katalyzátoru vyjde kniha vzpomínek stavitelů a architektů unikátního JEŠTĚDU

Díky Katalyzátoru vyjde kniha vzpomínek stavitelů a architektů unikátního JEŠTĚDU

Díky Katalyzátoru vyjde kniha vzpomínek stavitelů a architektů unikátního JEŠTĚDU

Vzpomínky na Ještěd

Spolupráce s lidmi, kteří stáli u zrodu Ještědu, je pro nás důležitá. Ještěd se dostavěl před více jak 40 lety, a proto si vážíme každé chvíle v přítomnosti některého z tvůrců, kteří se na vzniku Ještědu podíleli - Otakara Binara, Karla Wünsche, Jaroslavy Brychtové, Václava Bůžka nebo Marie Rychlíkové či Miroslava Jiráska. Čím více takových chvil bylo, tím naléhavěji na nás dopadal pocit, že jejich vzpomínky a zážitky s Ještědem spojené postupně zmizí. A to nechceme - Ještěd totiž není jen stavba, byť unikátní a obdivuhodná, Ještěd jsou také lidé, jejich osudy a příběhy. Proto vzniká publikace s vyprávěním pamětníků, kteří stáli u zrodu Ještědu. Děkujeme, pokud vznik knihy podpoříte i vy.

Publikace bude v prodeji od ledna 2015 a lidé si ji budou moci koupit pouze v recepci na Ještědu. V síti knihkupců k dostání nebude. Pouze dárci přes Katayzázor.cz obdrží knihu poštou jako poděkování za jejich podporu.

 

Dárky:

350 Kč

Publikace Vzpomínky na Ještěd.

Počet není omezen, doručení do Vánoc.

550 Kč

Publikace Vzpomínky na Ještěd opatřená podpisem některé s osobností, se kterou je rozhovor veden.

Pouze 15 ks, doručení do Vánoc.

1500 Kč

Publikace a replika sklenky z nápojového souboru.

Pouze 15 ks, doručení do Vánoc.

název: Vzpomínky na Ještěd

vydává: spolek Ještěd 73

 

Text knihy vznikl na základě rozhovorů se šesti osobnostmi, které se podílely na vzniku Ještědu. Jsou mezi nimi blízcí spolupracovníci Karla Hubáčka, hlavního architekta Ještědu. Mezi nimi například Otakar Binar, autor původních ještědských interiérů, Václav Bůžek, stavební projektant. Ještěd je mimořádný i díky originálnímu vybavení, o kterém vypráví jeho tvůrce Karel Wünsch. O uměleckých dílech na Ještědu povídají i Jaroslava Brychtová či Marie Rychlíková a o své zážitky ze stavby Ještědu se podělil i Miroslav Jirásek, zodpovědný za dílčí dodavatele. Texty jsou především souborem vzpomínek a zážitků - na lidi a spolupracovníky, na dobu a na práci, při které vznikla unikátní stavba.