Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Den Otevřených dveří / Open doors Day

 
 

(CZ) 
Vážení příznivci Latin Art Gallery a nového ateliéru Art Mundo

Na den 19.9.2019 od 17 do 19 hod jsme pro Vás připravili: Den otevřených dveří

abyste se mohli podívat na prostory, ve kterých budou probíhat kurzy, poznali se s našimi učiteli a mohli se zeptat na to, co Vás zajímá.

Odpovíme Vám na Vaše otázky:

  1. Co je to arteterapie a k čemu mi může být prospěšná?
  2. Jak budou probíhat kurzy muzikoterapie?
  3. Naučím se hrnčířství, i když nejsem zručný?
  4. Mohu se přihlásit na malování i když nic neumím?
  5. Čím pro mě může být zajímavá arteterapie, když už umím malovat?
  6. Kde si s námi můžete zacvičit jógu?
  7. Co je to autogenní trénink a jak mi pomůže se zrelaxovat?
  8. Jak se pracuje s olejovými barvami?
  9. Jak se vážou knihy?
  10. Jak mohu rozvinout svou kreativitu?
 
(EN)
Dear friends of Latin Art Gallery and the new Art Mundo studio.

For the day of 19.9.2019 from 5 to 7 pm we have prepared for you: 
Open Day doors

So that you can visit us at the premises where the courses will take place, get to know our teachers and ask what you are interested in. We will answer your questions:

 1.  What is art therapy and what can be the benefit for me?
 2. How will music therapy courses run?
 3. Can I learn pottery even if I'm not skilled?
 4. Can I apply for painting even if I don't know anything?
 5. Why can art therapy be interesting to me when I already paint?
 6. Where can you practice yoga with us?
 7. What is autogenic training and how will it help me to relax?
 8. How to work with oil paints?
 9. How to do books bind?
10. How can I develop my creativity? 
15% sleva [discount]

Zároveň jsme pro Vás připravili dárek. Každý příchozí obdrží voucher na slevu z kurzovného ve výši 15 %, kterou bude moct uplatnit do 3 dní od dne otevřených dveří.

 
We have also prepared a gift for you. Each incoming person will receive a voucher for a 15% discount on course fees, which will be able to redeem within 3 days of the open day.