Den dětí v muzeu

Den dětí v muzeu

Den dětí v muzeu

Muzeum hlavního města Prahy pořádá 2. června 2018 akci Den dětí v hlavní budově muzea, v domě U Zlatého prstenu a u Novomlýnské vodárenské věže

Den dětí v muzeu

Muzeum hlavního města Prahy pořádá 2. června 2018 od 9:00 do 17:00 hod. etapovou hru na oslavu Dne dětí, a to v hlavní budově muzea na Florenci, v domě U Zlatého prstenu a u Novomlýnské vodárenské věže. V rámci etapové hry na třech objektech budou mít děti za úkol nasbírat šest razítek na šesti stanovištích dle herního plánu. Po sesbírání všech šesti razítek si mohou vylosovat ceny, které věnovalo muzeum a partneři dne. Děti se prostřednictvím hry seznámí s bohatou historií Prahy a jejím dědictvím, jehož část se nachází ve sbírkách muzea. Věková kategorie není omezena a úkoly jsou připraveny pro děti – od pěti let v doprovodu rodičů až po druhý stupeň základní školy.

Muzeum hl. m. Prahy připravilo pro děti herní plán, který bude k dispozici na každém ze zapojených objektů – hlavní budova muzea, dům U Zlatého prstenu a Novomlýnská vodárenská věž. Dle tohoto plánu mají děti splnit jednotlivé úkoly v objektech, a získat tak razítka. Mezi úkoly patří: tvorba středověkých pimprlat, vyřešení záhady s kostkami, počty císaře Svaté říše římské a českého krále Karla IV., složení karlovské skládačky, vyřešení hádanky o vodárenské věži a také rozluštění renesanční šifry.

Po sesbírání všech šesti razítek si mohou děti vylosovat cenu z muzea nebo od některého z partnerů dne, mezi které patří hračky Hamleys, Questie, Koh-i-noor a Knihy Dobrovský. Losování probíhá v hlavní budově muzea nebo v domě U Zlatého prstenu. Poslední herní plán mohou děti získat do 16:30 hod.

Vstup do hlavní budovy muzea bude po celý den zdarma, a to jak na stálé expozice, tak i na krátkodobé výstavy. V rámci programu budou pro děti připraveny muzejní balónky, bude fungovat informační stánek a kavárna. V domě U Zlatého prstenu se mohou děti po celý den fotografovat s Foto Škoda ve středověkých kostýmech.

Adresy míst konání

Hlavní budova muzea, Na Poříčí 52, Praha 8, 180 00

Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1, 110 00

Novomlýnská vodárenská věž, Nové mlýny 827/3A, Praha 1 – Nové Město, 110 00