DEJME DĚTEM ŠANCI!

DEJME DĚTEM ŠANCI!

DEJME DĚTEM ŠANCI!

Nepoužitelný poslanec Benda

Možná jste zaznamenali ve čtvrtečním pořadu Události komentáře výrok pana poslance Bendy, že v dětských domovech nejsou žádné použitelné děti …

Toto urážející prohlášení padlo v rámci diskuze o možném osvojování dětí homosexuálními páry.
K této problematice se momentálně nechci vyjadřovat, ale je potřeba se pozastavit nad tím, jak může poslanec parlamentu České republiky nějaké dítě prohlásit za (ne)použitelné?!?
Jak si může dovolit považovat kohokoliv, v tomto případě děti z dětských domovů, za méněcenné? Jak může veřejně urážet jakéhokoliv občana této republiky?
Omluvou mu samozřejmě nemůže být ani dodatečné „vysvětlení“, že v dětských domovech žijí děti tak nemocné, že by nikde jinde nepřežily?!?
Není o nic lepší označovat zdravotně hendikepované děti jako nepoužitelné… a je velmi zarážející, že tato slova vyšla z úst člověka, který o sobě tvrdí, že je katolík, tudíž křesťan.

Toto prohlášení navíc jen dokazuje, že pan poslanec o dětech z dětských domovů neví vůbec nic. Plete si dětské domovy s ústavy sociální péče, případně s kojeneckými ústavy a možná ani neví, že tyto rozdílné instituce existují.
Zdravotně hendikepované děti jsou umisťovány do specializovaných zařízení, kde jim může být poskytována odpovídající odborná pomoc, nikoliv do dětských domovů.

Naše organizace pomáhá dětem z dětských domovů již 3,5 roku. Spolupracujeme se 30 dětskými domovy po celé České republice, takže si troufám říct, že se jedná o velmi vypovídající vzorek. Skutečnost je taková, že by pan Benda byl velice překvapen, kolik šikovných a schopných dětí v dětských domovech žije!
Všech těchto dětí se výrok pana Bendy dotkl na velice citlivém místě. Pan poslanec velice hrubým způsobem urazil lidskou důstojnost každého z nich!
Není vinou těchto dětí, že vyrůstají v dětských domovech. Ony nic špatného neprovedly. Do dětských domovů se dostaly ve valné většině z důvodu, že se jejich biologičtí rodiče nejsou schopni či ochotni o ně postarat. Určité procento dětí je v dětských domovech dokonce na vlastní žádost!

Je smutné a nepochopitelné, že tato slova vyřkl člověk, jehož povinností by mělo být zájmy občanů České republiky, kterými děti z dětských domovů nepopiratelně jsou, hájit.
Jak se může pan poslanec veřejně vyjadřovat k tématu, o kterém si nezjistil ani základní informace?
Jak se může takto hanlivě vyjadřovat o jakékoliv skupině obyvatelstva této republiky?

Velice rádi pana Bendu pozveme na exkurzi do jakéhokoliv z dětských domovů, se kterými spolupracujeme či na víkendové setkání s dětmi z dětských domovů, která pořádáme.
Až některé z dětí osobně pozná, snad bude mít o to větší důvod se všem těmto dětem za své prohlášení veřejně omluvit!


Michaela Chovancová
Zakladatelka a ředitelka DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.