Další premiéra Musicy Florey - barokní opera Praga Nascente 19.7.

Další premiéra Musicy Florey - barokní opera Praga Nascente 19.7.

Další premiéra Musicy Florey - barokní opera Praga Nascente 19.7.

Vivaldiho barokní opera na námět z české mytologie ožije v létě v Praze

Dne 19. 7. 2019 proběhne na letní scéně Hudební a taneční fakulty AMU v Praze představení barokní opery Praga nascente da Libussa e Primislao (O založení prahy Libuší a Přemyslem) z roku 1734. Autorem libreta Antonio Denzi, který využil hudbu slavného Antonia Vivaldiho.

Představení je jedním z hlavních bodů programu letošního festivalového cyklu Musica Florea – Bohemia 2019. Unikátní součástí projektu je scéna tvořená převozným barokním divadlem Florea Theatrum, na němž Musica Florea provozuje přestavení již od roku 2014. Hudební, režijní i taneční nastudování vychází z pravidel poučené interpretace a je určeno jak hudebníkům pro inspiraci, tak široké veřejnosti.

 

Opera Praga nascente da Libussa e Primislao zazněla v Praze poprvé v roce 1734, kdy ji v tehdejším Sporckově divadle uvedl impresário a také autor libreta Antonio Denzi. Jeho divadlo stálo v té době na prahu bankrotu a český námět měl od místního publika získat kýžené finance. Libreto zahrnuje postavy z mytologie (Libuše, Přemysl, Vlasta, Šárka, Ctirad) a dvě komické figury (zdánlivě hluchoněmého pážete-špiona Lesbína a Přemyslovu služku Dievíru). Vedle známých námětů, jako je stavba Prahy, Libušina věštba, vyslání koně za Přemyslem nebo dívčí válka samozřejmě nechybí zápletky, intriky a další prvky barokního hudebního dramatu.

Antonio Vivaldi není originálním autorem hudby k této opeře. Na rozdíl od Denziho libreta (nachází se v knihovně Národního muzea) se totiž hudba nedochovala. Víme ale, že Praga nascente bylo tehdy zcela obvyklé pasticcio, tedy opera vytvořená z již existujících árií různých skladatelů, včetně právě Antonia Vivaldiho, jehož hudbu Denzi běžně využíval a byl s ním v kontaktu. Denzi a Vivaldi se poznali v roce 1716 v benátském divadle San Moisé a poté, co Denzi přesídlil do Prahy, stal se Vivaldi jeho dodavatelem hudby. V Praze tak zněly celé Vivaldiho opery (dokonce i v premiéře, např. Argippo, Doriclea nebo Alvilda regina de Goti), ale i jejich části zakomponované právě do pasticcií.

 

Novodobou hudební rekonstrukci tohoto díla na čistě Vivaldiho hudbu vytvořil nyní Eduardo García Salas po rozsáhlém výzkumu Vivaldiho árií a konzultacích s předními odborníky. V představení se objeví i baletní prvek, a to tanec Českých Amazonek v choreografii Andrey Miltnerové, která je současně režisérkou inscenace. Hudbu se svým orchestrem nastudoval Marek Štryncl, dirigent a umělecký šéf orchestru Musica Florea.

 

 

Praga nascente da Libussa e Primislao

Opera o třech dějstvích na hudbu Antonia Vivaldiho

Libreto Antonio Denzi (1734)

 

Florea Theatrum

Letní scéna HAMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1

19. 7. 2019 ve 21:00 hod

Vstupné: 500/250 Kč (plné/snížené)

 

Sólisté:

Libussa – Sylva Čmugrová

Primislao – Michaela Šrůmová

Vlasta – Marta Infante

Stirado – Hasan El Dunia

Clodomiro – Manuel Gómez Ruiz

Gustavo, Dievira – Lucia Knoteková

Sarca – Eva Bennet

Lesbino – Filip Dámec

 

Sbor:

Jan Petráček, Jan Hartinger, Lukáš Jindra, Jaroslav Beneš

 

Tanečníci:

Romana Konrádová, Lenka Breeding

orchestr Musica Florea

 

Kostýmy: Chris Vinz

Líčení: Karel Langer

Osvětlení: Mojmír Ledvinka

Scénografie: Václav Krajc

Osvětlení: Mojmír Ledvinka

Režie: Andrea Miltnerová

Asistent režie: Eduardo García Salas

Příprava hudebních materiálů: Eduardo García Salas, Marek Štryncl

Dirigent, hudební nastudování: Marek Štryncl

* Mezzosopranistka Marta Infante se projektu účastní za podpory agentury Acción Cultural Española (AC/E) prostřednictvím mezinárodního programu Programme for the Internationalisation of Spanish Culture (PICE) v rámci grantů Mobility.