Cvičební novinky pro ženy v Balance Clubu Brumlovka

Cvičební novinky pro ženy v Balance Clubu Brumlovka

Cvičební novinky pro ženy v Balance Clubu Brumlovka

Bavit se a přitom se udržovat v kondici – nové možnosti v rozvrhu Balance Clubu Brumlovka

Vyberte si podle temperamentu a svých potřeb styl cvičení, který vám nejvíc vyhovuje. Balance Club Brumlovka, jenž ve třech sálech nabízí velmi pestrou paletu vedených lekcí, přidává do zimního rozvrhu tři nové hodiny – tři velmi ženské a přitom diametrálně odlišné způsoby, jak si pohybem udržovat pevné a pružné tělo. Dobrá nálada a pohoda vám budouu všech lekcí příjemným bonusem.

Dance Yoga – spojuje jógové pozice s jednoduchými tanečními prvky inspirovanými klasickou baletní školou a moderním tancem. Jóga tak jak ji znáte, je tímto obohacena o ladnost přechodů, pohyb v prostoru a především souznění s hudbou. Prostřednictvím taneční jógy rozproudíte libé pocity – radost, vášeň a energii. Přijďte se uvolnit a pozitivně naladit! 60-ti minutové lekce zkušené jógové a taneční lektorky SimiSolarin probíhají vždy v neděli od 9 hodin ráno.

GravidBalantes– Balantes je metoda velmi blízká technice Pilates pouze s tím rozdílem, že se cvičí s jedním nebo více malými míčky, tzv. overbally. Míčkyzvyšují koncentraci na cvičenía také díky nim dochází k podvědomémuzapojování hlubokého svalového systému. Lekce GravidBalantes spojují prvky z různých technik používaných ve fyzioterapii a hlubší práci s tělem, dechem a relaxací s ohledem na specifika v těhotenství. Akcent je kladen na protažení a uvolnění páteře a pánve, na aktivaci hlubokých svalů podél páteře a aktivaci a relaxaci svalů pánevního dna. HodinyGravidBalantes pod vedením Michaely Poláškové začínají vždy v pátek v 16.30 hodin.

Lady Kickbox – dynamický kondiční trénink bez kontaktu je velmi účinným posilovacím cvičením pro ženy a dívky. 60-ti minutové lekce vycházejí z kickboxerských technik na pytel a lapy a jsou zaměřené nacelkové zvýšení tělesné kondice, pohybovou přípravu a tvarování těla. Lekce vedené Michalem Němečkem jsou na rozvrhu vždy ve čtvrtek od 10hodin.

Všechny tři nové lekce jsou vhodné i pro úplné začátečnice.