Benefiční představení muzikálu Čas růží jako hold Karlu Gottovi

Benefiční představení muzikálu Čas růží jako hold Karlu Gottovi

Benefiční představení muzikálu Čas růží jako hold Karlu Gottovi

Hudební divadlo Karlín ve spolupráci s producenty představení muzikálu Čas růží a zřizovatelem, hl. m. Praha vyhlásili benefiční představení muzikálu Čas růží, jehož výtěžek, včetně části či celých honorářů účinkujících, poputují k výzkumnému pracovišti profesora MUDr. Marka Trněného CSc. 1. interní kliniky a hematologie fakultní nemocnice vedené přednostou Onkologické kliniky, profesorem MUDr. Lubošem Petruželkou, CSc,  týmu, který mj. spolupracoval na léčbě Karla Gotta. Toto oddělení a výzkumný tým má za sebou mimořádné úspěchy ve výzkumu a léčbě onkologických onemocnění.

Benefiční představení se uskuteční 20.2.2020 a záštitu nad ním převzala autorka této myšlenky, radní pro kulturu hl. m. Prahy, Mgr. Hana Třeštíková.